Särskild ersättning för deltagande i kvälls- och helgöppen mottagning

Vårdcentralen har ansvar för att vårdsökande har tillgång till hälso- och sjukvård även utanför vårdcentralens ordinarie öppethållande.

Särskild ersättning utgår för kvälls- och helgöppen mottagning med ett mer begränsat befolkningsunderlag. Ersättning utgår med ett fast belopp per månad.

  • Antal listade på samverkande enheter fler än 10 000 men mindre än 25 000 listade ger ersättning med 150 000 kr per månad
  • Antal listade på samverkande enheter från 25 000 men mindre än 50 000 listade ger ersättning med 100 000 kr per månad
  • Antal listade på samverkande enheter från 50 000 men mindre än 80 000 listade ger ersättning med 50 000 kr per månad

Ersättningen förmedlas via den vårdcentral som är huvudenhet till jourcentralen. 

Följande krav utöver ovan nämnda måste uppfyllas för att jourcentralen ska få ersättning

Tillgång ska minst finnas för akuta insatser av läkare och sjuksköterska på kvälls- och helgöppen mottagning. På helger ska även tillgång finnas till sjuksköterskeinsatser för planerade insatser. Under öppethållande ska mottagningen vara tillgänglig per telefon och för direktbesök. Kvälls- och helgöppen mottagning ska vara öppen alla vardagar till minst klockan 22.00 och lördagar, söndagar och helgdagar under minst sex timmar vardera.

uiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m