Särskild ersättning för socioekonomi

Särskild ersättning för socioekonomi utgår till vårdcentraler med hög socioekonomisk belastning, beräknad enligt CNI (Care Need Index). Detta index är framtaget för att tillämpas för primärvårdsverksamhet.

Varje månad skickas aktuell vårdvalsfil till SCB för beräkning av CNI per vårdcentral. Ersättning utgår till vårdcentraler med ett högt CNI per listad invånare. Ersättningen relateras till vårdcentralens storlek, genom antalet listningspoäng, och utgår under år 2016 med 67 kronor per poäng och månad när vårdcentralens CNI per listad invånare överstiger 2,5.

Flera av de register som SCB hämtar data ur för beräkning av CNI uppdateras med längre intervall, som regel årligen. Dessa uppdateringar kan, när de sker, påverka såväl enskilda vårdcentralers CNI som den allmänna nivån i Västra Götaland.

SCB har meddelat följande preliminära uppdateringar:

  • STATIV-registret som påverkar variablerna "Arbetslös eller i åtgärd 16-64 år" och "Lågutbildad 25-64 år" blir tillgängligt någon gång under 2:a kvartalet varje år.
  • Registret över Totalbefolkningen (RTB), vilket ger enskilt störst påverkan på CNI blir tillgängligt någon gång kring den 1 mars varje år.
uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m