För vårdgivare

VG Primärvård är Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell för primärvård.
Grundtankarna är att:

  • Skapa en trygghet för invånarna genom att styra med kvalitet och premiera det som är värdeskapande för patienten.
  • Fokusera på effektivitet genom att bredda vårdutbudet och öka tillgängligheten i patientens närområde.
  • Stärka invånarnas inflytande och delaktighet genom ökad valfrihet, ersättning efter behov, och en lägre besöksavgift.

Alla vårdcentraler uppfyller de krav som Västra Götalandsregionen har ställt.  Kraven och villkoren för att bli godkänd finns i Krav- och kvalitetsboken.

 

 

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m