Ansök om att bli vårdgivare

 

Ansökan om godkännande

Den 1 oktober 2009 införde Västra Götalandsregionen VG Primärvård - en vårdvalsmodell i primärvården. Syftet är att stärka patientens ställning och att förbättra kvalitet och tillgänglighet i vården.
 
De vårdgivare som vill ingå i VG Primärvård måste först ansöka om ett godkännande.

Ansökan om godkännande kan lämnas in när som helst. 

För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Västra Götalandsregionen ställer. Efter samråd och kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnden kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Västra Götaland.

Meddelande om godkännande lämnas senast två månader från det att komplett ansökan inkommit. 

Förfrågningsunderlag/Krav- och kvalitetsbok

Ansökningsblankett (för privata vårdgivare)

Ansökningsblankett (för offentliga vårdgivare)

Annons (inför starten den 1 oktober 2009)

 

För frågor gällande ansökan om godkännande:

Du är välkommen att kontakta Rose-Marie Nyborg, 0707-80 12 12 eller maila till:   

 

 

 

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m