Närområdesplan

Vårdenheterna inom VG Primärvård har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i närområdet. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad.  En gemensam närområdesplan ska upprättas där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna för gemensamma åtaganden framgår tydligt.

Mall för närområdesplanen, följer Krav- och kvalitetsbok och kan laddas ned från länken nedan. 

Mall för närområdesplan

Förtydligande till Krav- och kvalitetsbok - Närområdesplan

Nya närområdesplaner ska skickas in till respektive hälso- och sjukvårdsnämnds kansli.

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m