Informationsbrev från VG Primärvårdskontoret 2012-03-15

Informationsbrevet till vårdgivarna inom VG Primärvård från VG Primärvårdskontoret handlar denna vecka om följande: Ny webbsida för regionala medicinska riktlinjer. Uppdatering av vägnäts/fastighetsdata vid beräkning av ickevalsalternativ via närhetsprincipen. ST-ersättning avseende januari 2012 och VFU-ersättning avseende HT 2011. Tidplan VG PV IT-system 2012. Fler tider för utbilning i Pascal.

Informationsbrev från VG Primärvårdskontoret 2012-03-15

Tidplan VG PV IT-system 2012

uiqt|wB&uizqi5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m