Kontaktpersoner IT


Sjunet:
 

Lars Öberg

08-452 70 86
Länk till Ineras hemsida

Katalog i Väst (KIV):

Ingela Olsson

RGS-webb:

Kontaktperson saknas för tillfället

Mina vårdkontakter:

Linda Salomonsson

Robin Björk

KLARA Samordnad vårdplanering:

Gunilla Augustsson  

Webbtidbok:

Kontaktperson saknas för tillfället

Leveransplats för uppföljningsdata: 
Nicklas Åkerman
0700 - 82 43 53

Vårdvals-/sökfunktioner i vårdvalssystemet:
 
Nicklas Åkerman 
0700 - 82 43 53

Funktioner/rapporter i ersättningssystemet:
Nicklas Åkerman 
0700 - 82 43 53

Uttagsprogram för ersättningsunderlag och uppföljningsdata:

Lars Björkman
010-47 37 369

Monica Lebedev
0708-32 75 73

Befolkningsregister:
Eva Österberg
010-47 37 604, 0702-95 22 00

uiqt|wBtiz{5wjmzoHqvmzi5{muiqt|wBmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz{wvit5uqvi%vizlswv|is|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz{wvit5uqvi%vizlswv|is|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqksti{5ismzuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqksti{5ismzuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqksti{5ismzuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5jrwzsuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5tmjmlm%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5w{|mzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m