Informationsmöten och dialogforum

Här samlas dokumentation från informationsmöten och dialogforum med vårdgivare

 

Dialogforum 24 nov 2016

Powerpoint-presentation

Minnesanteckningar

 

Dialogforum 15 mars 2016

Powerpoint-presentation

Minnesanteckningar

 

Dialogforum 4 febr 2016

Powerpoint-presentation

Minnesanteckningar

 

Dialogforum 18 nov 2015

Powerpoint-presentation

Minnesanteckningar 

 

Dialogforum 6 maj 2015

Powerpoint-presentation

Minnesanteckningar

 

Dialogforum 8 april 2015

Powerpoint-presentation

Minnesanteckningar

 

Dialogforum 15 januari 2015

Powerpoint-presentation
Minnesanteckningar 

Dialogforum 22 september 2014

Powerpoint-presentation
Minnesanteckningar 

Dialogforum 13 februari 2014

Powerpoint-presentation
Minnesanteckningar 

Dialogforum 9 december 2013

Powerpoint-presentation

Seminarium med fokus på kvalitet 17 september 2013

Powerpoint-presentationer från samtliga föreläsare

Dialogforum 6 september 2013

Minnesanteckningar
Powerpoint-presentation

Dialogforum 21 maj 2013

Minnesanteckningar
Vårdvalrehab
Vårdval rehab, ersättningsmodell
Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2014 
AKO-projektet

Dialogforum 19 mars 2013

Minnesanteckningar
Kostnad per patient (KPP)

Dialogforum 24 januari 2013

Minnesanteckningar
Dialogforum
Vårdval rehab

Dialogforum 15 november 2012

Minnesanteckningar
Tredje steget i tandvårdsreformen

Informationsmöten oktober 2012 - Göteborg, Borås, Skövde och Vänersborg

Informationsmöte okt
Registrering och datainsamling i VG PrimärvårdInformation om förändringar i Krav- och kvalitetsbok 2013. Inför Krav- och kvalitetsbok 2015. Vårdvalsmodell arbetsterapi och sjukgymnastik. Registreringar och datainsamling i VG Primärvård.

Dialogforum 14 september 2012

Minnesanteckningar
Bilaga Tidplan och vikitiga områden Krav- och kvalitetsbok 2015
Dialogforum
SSK samma dag som läkarbesök

Dialogforum 29 maj 2012

Minnesanteckningar
Krav- och kvalitetsbok, sammandrag av justeringar inför 2013
Jämförelse rehabalternativ inför beslut HSU
Handlingsplan äldre, information

Dialogforum 24 april 2012

Minnesanteckningar
Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen
Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok inför 2013

Dialogforum 7 februari 2012

Minnesanteckningar
Dialogforum
Hälso- och sjukvårdsavtal, patientavgifter

Dialogforum 5 december 2011

Minnesanteckingar
Dialogforum
VG Primärvård och kostnadsutveckling 
Konsekvenser av genomförandet av VG Primärvård

Informationsmöten oktober 2011 - Göteborg, Vänersborg, Skövde och Borås

Informationsmöte oktober Information om Krav- och kvalitetsbok 2012, Fortsatt utveckling VG Primärvård, Medicinsk revision, KPP, IT

Dialogforum 12 september 2011

Minnesanteckningar
Dagordning
Ersättning 2012
KPP i Primärvård 

Dialogforum 9 maj 2011

Minnesanteckningar
VG Primärvård, Ersättning och kostnadsansvar
Justerimg/Komplettering av Krav- och kvalitetsbok 2012

Dialogforum 11 april 2011

Minnesanteckningar
VG primärvård, Ersättning och kostnadsansvar
Synpunkter och remisser Krav och Kvalitets-boken 2012

Dialogforum 7 mars 2011

Minnesanteckningar
Ersättning och kostnadsansvar, utredning inför 2012
Ändrade ersättningsgränser 2011

Dialogforum 7 februari 2011

Minnesanteckningar 110207
Målrelaterad ersättning för kvalitet, plan för utbetalning 2011
1 år med VG Primärvård

Informationsmöte 25 januari 2011

Informationsmöte
RoS -Remiss och svar
Målrelaterad ersättning för kvalitet 2011

Dialogforum 16 december 2010

Minnesanteckningar
Dialogforum
Ersättning och kostnadsansvar

Dialogforum 15 april 2010

Minnesanteckningar
ACG-simuleringar
Definition av primärvårdsbesök på akutmottagningarna
Revidering av Krav- och kvalitetsboken

 

Dialogforum 23 mars 2010

Dialogforum

 

Informationsmöte 23 och 25 november 2009

Inbjudan
Samlad dokumentation
Datainsamling

 

Informationsmöte 10 och 11 november 2009

Vad är KIV?/ Sylvia Larsson
Att registrera i KIV/Hanna Jonsson

Samordnad vårdplanering/Christina Wisser
KIV Handledning för privata vårdgivare/Hanna Jonsson
Mina vårdkontakter/Kajsa Söderberg

 

Informationsmöte 24 september 2009

Resultatet av vårdvalet, influensavaccination, IT-frågor, förtydligande om BVC

 

Informationsmöte 25 augusti 2009

Introduktion/ Hans Johanson
Vaccination mot nya influensan/ Ann Söderström, Susanne Hillberger
IT-tjänster/ Lars Westerlund
IT-stöd för vårdvalet/Monica Nilsson, Catarina Lövgren
Datafångst, journalinformation/Lars Björkman

 

 

 

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m