Kontakt VG Primärvård

Funktionsbrevlåda:
 

 

Marie Gustavsson
Chef enhet Primärvård 
 
031-747 94 10, 0727- 29 76 60 

 

Eva Källén
Samordnare VG Primärvård
 
010 - 441 33 31, 0700 - 82 43 62

 

Anna Aronsson     
Planeringsledare                                                                                     
 
010 - 441 33 37, 0769 - 46 56 01

 

Anna Kahn
Planeringsledare
 
010 - 441 14 01, 0702 - 85 99 00

 

Anna Persson     
Planeringsledare                                                                                                   
   
010 - 441 36 59

 

Per-Olof Olofsson
Planeringsledare
 
010 - 441 13 90, 0706 - 83 46 08

 

Ann-Katrin Schutz
Planeringsledare
 
010 - 441 39 51, 0769 - 47 15 11Anna-Pia Lindeberg
Utvecklingsledare 
 
010-441 22 61, 0702-04 44 92

 

Lena Karlsson
Medicinsk revisor 
 
0767-89 31 78

 

Lena Zetterberg
Medicinsk revisor 
 
0700-82 54 94 

 

Helena Kryssman
Kommunikatör
  
0706-07 45 06 

 

Kontaktuppgifter till VG Primärvårds ekonomifunktion:

Funktionsbrevlåda
 

 

Hans Möller
Controller
 
070-082 25 99

 

Ann-Katrin Karlsson
Ekonomisekreterare
 
010-441 26 96

 

Ingela Olsson 
Ekonomisekreterare
 
070-672 80 21

 

Sofia Hildesson 
Central systemadministratör och ekonomiassistent
 
0722-10 93 40 

 

Maud Kylén
Ekonom
 
010 - 441 36 51

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5m5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5m5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5j5sittmvH%vozmoqwv5{mm%vi5j5sittmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5izwv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5izwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5sipvH%vozmoqwv5{mivvi5sipvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz4wtwn5wtwn{{wvH%vozmoqwv5{mxmz4wtwn5wtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4si|zqv5{kp}|%zH%vozmoqwv5{mivv4si|zqv5{kp}|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi4xqi5tqvlmjmzoH%vozmoqwv5{mivvi4xqi5tqvlmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5%zm||mzjmzoH%vozmoqwv5{mtmvi5%zm||mzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{mmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5m5uwttmzH%vozmoqwv5{mpiv{5m5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4si|zqv5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivv4si|zqv5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomti5ui5wt{{wvH%vozmoqwv5{mqvomti5ui5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqi5pqtlm{{wvH%vozmoqwv5{m{wnqi5pqtlm{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui}l5s%ytmvH%vozmoqwv5{mui}l5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m