Godkännandesymbol för VG Primärvård och Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen har tagit fram två godkännandesymboler som ska användas av de vårdcentraler och de rehabenheter som bedriver verksamhet inom de två vårdvalen - VG Primärvård och Vårdval Rehab. Beslutet om godkännandesymbolerna togs av regionstyrelsen den 26 augusti, diarienummer 630-2011 § 512. Godkännandesymbolen är en kvalitetsstämpel som visar att vårdcentralen eller rehabenheten uppfyller Västra Götalandsregionens krav. Det är viktigt att invånarna i Västra Götaland enkelt och tydligt kan se vilka vårdcentraler och vilka rehabenheter som bedrivs på uppdrag av Västra Götalandsregionen och som invånarna fritt kan välja mellan.  

Enligt Krav- och kvalitetsboken (kap 3.24) ansvarar varje vårdcentral för att på ett tydligt sätt visa att den uppfyller Västra Götalandsregionen krav. Vårdcentralerna som bedriver verksamhet inom VG Primärvård ska därför använda symbolen i all sin kommunikation med invånarna, t ex i broschyrer och annonser om vårdcentralen, på sina webbsidor och annat informationsmaterial. Detsamma gäller för rehabenheterna enligt Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab (kap 3.4). I dokumentet Riktlinjer för information och marknadsföring inom VG Primärvård och Vårdval Rehab framgår hur information och marknadsföring av vårdcentralerna och rehabenheterna ska ske.

Alla verksamma vårdcentraler och rehabenheter får en skylt med godkännandesymbolen som ska sättas upp i entrén eller på annan lämplig plats på enheten, där den syns tydligt. Vårdcentralerna behåller sin skylt som de fått vid införandet av vårdvalet 2009 och rehabenheterna får en som motsvarar denna.
För beställning av skylten, kontakta Adress- och distributionscentrum via mejl:   eller telefon: 010-441 36 94, 010- 441 36 95.  

Ladda ned symbolerna i olika format

Nedan finns godkännandesymbolerna för vårdcentralerna och rehabenheterna i olika format beroende på vart symbolen ska användas. Se vilket format som passar bäst för ditt användningsområde, klicka på bilden eller länken och spara ned symbolen på din dator.

 

Symbol för vårdcentralerna – JPEG - detta format är anpassat för att symbolen kan monteras in i Word och även för webbpublicering.

Symbol för rehabenheterna JPEG - detta format är anpassat för att symbolen kan monteras in i Word och även för webbpublicering.

 

Symbol för vårdcentralerna RGB - detta format är anpassat för webbpublicering och även för att monteras in i Word. Symbolen är i större format än på bilden ovan.

Symbol för rehabenheterna RGBdetta format är anpassat för webbpublicering och även för att monteras in i Word. Symbolen är i större format än på bilden ovan.

 

Symbol för vårdcentralena CMYK - detta format är anpassat för trycksaker.

Symbol för rehabenheterna CMYK - detta format är anpassat för trycksaker.


Symbol för vårdcentralena i EPS format - detta format är anpassat för trycksaker. 

Symbol för rehabenheterna i EPS format - detta format är anpassat för trycksaker.


Symbolerna på 1177 Vårdguiden

Nu finns möjligheten att ladda upp godkännandesymbolerna för vårdcentralerna och rehabenheterna i KIV (Katalog-I-Väst) för att de ska visas på enheternas presentationer på 1177 Vårdguiden. Se exempel på bilden nedan: 

Här är symbolerna som ska laddas upp i KIV - klicka på bilden och spara ned den på din dator.

Det är de lokala systemförvaltarna för KIV som lägger in symbolen i KIV (Katalog I Väst), den ska ligga under fliken Enhet, i fältet Logotyp

Lathundar med riktlinjer för information från KIV till 1177 Hitta Vård 

Två lathundar har tagits fram som innehåller information och riktlinjer för hur man ska lägga in information om enheterna i KIV (Katalog I Väst), som sedan visas på vårdcentralernas och rehabenheternas presentationer på 1177 Hitta Vård. Lathundarna innehåller även skrivtips och uppmaningar om hur man ska formulera sina texter så att enheternas presentationer blir enhetliga på 1177 Vårdguiden. Nedan finns de två lathundarna för respektive vårdval.

Lathund och riktlinjer för information från KIV till 1177 Hitta Vård - Vårdval VG Primärvård

Lathund och riktlinjer för information från KIV till 1177 Hitta Vård - Vårdval Rehab 

 

 

 


uiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m