Karta enligt närhetsprincipen

Nyfödda och nyinflyttade invånare erbjuds automatiskt närmaste vårdcentral till dess att de själva aktivt väljer vårdcentral.

Vid uträkningen av närmaste vårdcentral tas hänsyn till vägnät, omkringliggande vårdcentraler och kommungränser. 

Karta enligt närhetsprincipen

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m