Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsboken anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård. Alla vårdgivare som ingår i VG Primärvård ska följa Krav- och kvalitetsboken.

 

Krav- och kvalitetsbok från 1 januari 2017

Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Beslut om revidering Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård 2017

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2017 VG Primärvård

Viktlista kön och ålder för VG Primärvård 2017

 

Beställ Krav- och kvalitetsboken i tryckt format

Krav- och kvalitetsboken i tryckt format finns att beställa via webbsidan: www.vgregion.se/adc eller via mejl till  

 

Krav- och kvalitetsbok från 1 januari 2016

Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård 2016

Förtydligande till Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård 2016 kapitel 2.10 Bemanning och kompetens

Viktlista kön och ålder för VG Primärvård 2016

Sammanfattning av ändringar i Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård

Beslut om korrigering av Krav- och kvalitetsbok 2016 för VG Primärvård gällande kaptiel 6.1.12

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2016 VG Primärvård

 

Krav- och kvalitetsbok från 1 januari 2015

Krav- och kvalitetsbok från 1 januari 2015

Bilaga 6:1 Viktlista kön och ålder 2015

Förtydligande om åtgärdskoder i Krav- och kvalitetsbok 2015

Förtydligande om 2.10 Bemanning och kompetens i Krav- och kvalitetsbok 2015

Förtydligande om 2.10 Bemanning och kompetens i Krav- och kvalitetsbok 2015 angående specialistläkare

Sammanfattning av ändringar i Krav- och kvalitetsbok 2015

 

Tillämpningsbeslut och förtydligande till Krav- och kvalitetsbok 

Hantering av medborgares vårdval samt kostnader för områdsindelning då vårdcentral byter mottagningsadress inom kommun/stadsdel

Förtydligande om närområdesplan

Riktlinjer för information och marknadsföring inom VG Primärvård och Vårdval Rehab

Tillämpningsbeslut - regler vid flytt av vårdcentral Krav-och kvalitetsbok 2013

Regelverk för ickevalsalternativ enligt närhetsprincipen

Rutinbeskrivning för GIS-analys avseende vårdcentralers närhetsområde i VG Primärvård


Vårdgivarnas ansvar vid hälsoundersökningar av asylsökande

Samtliga vårdcentraler inom VG Primärvård, har i uppdrag att ge hälso- och sjukvård till asylsökande med flera samt utföra hälsoundersökningar. För att tillgodose behovet av vård samt att hälsoundersökningarna blir snabbt utförda och att vårdcentralerna har tillräckligt många hälsoundersökningar för att upprätthålla medicinsk kompetens, kan vårdgivarna behöva samverka. Samverkansformerna ska redovisas i VG Primärvårds närområdesplan, där alla inblandade parter ska vara överens. Närområdesplanen finns på denna länk: www.vgregion.se/vgprimarvard/naromradesplan


Vid ändringar inom VG Primärvård

Vid enklare ändringar så som byte av verksamhetschef eller telefonnummer se blankett nedan:

Ändringsblankett

Underskriven blankett skickas till:
Regionens Hus
Ekonomi Vårdval
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

För större ändringar så som byte av bolagsnamn eller ändrade ägarförhållanden följer särskild ordning enligt § 9 i kontraktet för VG Primärvård:

§ 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållanden.

Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta kontrakt utan den andra partens skriftliga godkännande. Väsentlig förändring av ägarförhållanden hos Leverantören eller hos eventuellt moderbolag till Leverantören ska utan dröjsmål skriftligt anmälas till Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen äger därvid rätt att pröva om förutsättningarna enligt § 3 i detta kontrakt alltjämt är uppfyllda och i annat fall säga upp kontraktet. Kontraktet ska i sådant fall skriftligt sägas upp med minst 90 dagars uppsägningstid, senast 90 dagar efter det att Västra Götalandsregionen fått vetskap om de ändrade ägarförhållandena.

Anmälan om större ändring skickas till:
Regionens Hus/Diariet
405 44 Göteborg

 

Lagar, riktlinjer och styrdokument

I krav- och kvalitetsboken hänvisas till olika lagar, riktlinjer och styrdokument

 

 


 

uiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m