Vårdsamordnare psykisk ohälsa inom primärvården


Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och en av de vanligaste orsakerna till att personer står utanför arbetsmarknaden. Under ett år lider drygt en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa – det motsvarar närmare 20 procent av arbetskraften.

_________________________________________________________________________________ 


Välkommen att medverka i utvecklingsarbetet med start i februari 2017!Läs mer


_________________________________________________________________________________

Rätt vård, på rätt nivå – i rätt tid

I dagsläget medverkar närmare100 vårdcentraler aktivt i utvecklingen av funktionen Vårdsamordnare. Det innebär att den medarbetare som är utsedd till vårdsamordnare arbetar metodiskt med och kring patienter med psykisk ohälsa. Syftet är att stärka insatserna så att rätt vård ges på rätt nivå vid rätt tid. Alla vårdsamordnare följer en metod gemensam för hela Västra Götaland.

En funktion med två delar

Vårdsamordnaren har två roller. Den ena är en förstärkning av omhändertagandet vid psykisk ohälsa och omfattar en nära patientkontakt, där ledorden är tillgänglighet och kontinuitet. Den andra rollen är att vara en stödjande och aktiv kraft bland kollegorna för att lyfta frågor om psykisk ohälsa i vård och behandling – utifrån vårdcentralens rutiner. Metoden ersätter alltså inte annan behandling.

Den individuella patientkontakten innebär två fysiska möten samt regelbunden telefonkontakt under 12 veckor. MADRS-S används vid varje kontakt.


Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell inom primärvården?

Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i det pågående utvecklingsarbetet av funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i Västra Götalandsregionen.

Presentationer & filmer från seminariet 17 november

 


Utbildning och metodstödsträffar

Det är avgörande för funktionens utveckling och även för den vetenskapliga utvärderingen att funktionen fungerar och styrs likadant i hela Västra Götaland. Därför behövs inledande utbildning om metoden både för blivande vårdsamordnare och för vårdcentralens chef. Det är också därför som vårdsamordnarna ska delta i återkommande metodstödsträffar med gruppövningar och föreläsningar.
Läs mer om metodstöd på sidan Utbildning, metodstöd & lärplattformen

Huvudrubriker – Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Startsidan – Vårdsamordnare psykisk ohälsa inom primärvården

Utbildning, metodstöd & lärplattformen

Administrativa frågor kring funktionen vårdsamordnare

Det går också bra att använda den vita menyn längst ner till vänster på denna sida.

Vi berättar gärna mer

Åsa Porathe
Projektledare
 
0700-82 24 05

Christina Ramnfors
Delprojektledare
 
0700-82 27 23

Marianne Gustavsson
Delprojektledare
 
0700-20 79 59

Vem kan bli vårdsamordnare

Den som utses som vårdamordnare ska vara anställd på vårdcentralen, ha erfarenhet av primärvårdsarbete samt en relevant högskoleutbildning. För att lyckas i rollen behövs även intresse för utvecklingsarbete på individ- och verksamhetsnivå samt av psykisk ohälsa i en primärvårdskontext.

uiqt|wBi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{mi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{mi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m