Länssamverkan Äldre

 

Fyrbodal:  

Maj Lätto Karlsson
Socialchef, Tanums Kommun
 

Anti Stridsman
Samordnare medicinklinken, NU sjukvården
 

Ulrika Holmqvist
Primärvårdschef område 1, Närhälsan
 

 

Göteborgsområdet: 

Simina Gherman
Sektionschef Geriatrik SU
 

Tina Forsgren
Verksamhetschef, Härryda kommun
 

Monica Sörensson
Sektorschef, Göteborgs Stad
 

Åsa Lind
Primärvårdschef område 5, Närhälsan
 

 

Södra Älvsborg:

Bahman Alami
Socialchef, Mark
 

Beata Krenz
Vårdenhetsöverläkare Geriatrik, SÄS
 

Sonja Nilsson
Vårdcentralschef, Närhälsan Tranemo
 

 

SIMBA:

Noomi Holmberg
Verksamhetschef, Kungälvs kommun
 

Vakant
Primärvård

Christina Wikman Lundbom
Verksamhetschef, Kungälvs sjukhus
 

 

Skaraborg:

Rita Ponerup
Primärvårdschef område 8, Närhälsan
 

Per-Ola Hedberg
Vårdcentralschef, Närhälsan Lidköping
 

Carina Karlsson
Verksamhetschef, Skaraborgs sjukhus
 

 


 

Anneli Bjerde
Utvecklingsstrateg, VästKom
 

Karin Fröjd
Enhetschef, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
 

Rose-Marie Nyborg
Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen
 

 

Handlingsplanen

Handlingsplanen pdf

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018.pdf

 

Handlingsplanens fem fokusområden:


SIP - Samordnad individuell plan


Mobil närvård


Kunskapsbaserad vård


God och säker läkemedelsbehandling


Trygg och säker vårdövergång

Kontakt

Rose-Marie Nyborg
 

Handlingsplanen i korthet

Handlingsplanen kortfattat, A3

Handlingsplanen kortfattad, A3 (rosa).pdf


Handlingsplanen, lokal mall, A3

Handlingsplanen, lokal mall, A3 (grön).pdf

Handlingsplanen, lokal mall, A4 (grön).docx 

(Ladda ner och fyll i era lokala aktiviteter i denna gröna kortfattade version av handlingsplanen.)

 

Presentationsmaterial

Det goda livet_Äldre 2016-2018.pptx

uiqt|wBuir5ti||w4sizt{{wvH|iv}u5{muir5ti||w4sizt{{wvH|iv}u5{muiqt|wBiv|q5{|zql{uivH%vozmoqwv5{miv|q5{|zql{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5pwtuy%vq{|H%vozmoqwv5{m}tzqsi5pwtuy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{quqvi5opmzuivH%vozmoqwv5{m{quqvi5opmzuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB|qvi5nwz{ozmvHpizz%yli5{m|qvi5nwz{ozmvHpizz%yli5{muiqt|wBuwvqki5{wzmv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muwvqki5{wzmv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBi{i5u5tqvlH%vozmoqwv5{mi{i5u5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBjipuiv5itiuqHuizs5{mjipuiv5itiuqHuizs5{muiqt|wBjmi|i5szmv%zH%vozmoqwv5{mjmi|i5szmv%zH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wvri5vqt{{wvH%vozmoqwv5{m{wvri5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBvwwuq5pwtujmzoHs}voit%v5{mvwwuq5pwtujmzoHs}voit%v5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wqsuiv4t}vljwuH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wqsuiv4t}vljwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBzq|i5xwvmz}xH%vozmoqwv5{mzq|i5xwvmz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz4wti5pmljmzoH|wzmjwli5{mxmz4wti5pmljmzoH|wzmjwli5{muiqt|wBkizqvi5m5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mkizqvi5m5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqm5jrmzlmH%vi{|swu5{mivvmtqm5jrmzlmH%vi{|swu5{muiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m