Funktionshinder och funktionsnedsättning

Västra Götalandsregionen bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet, få möjlighet att påverka sin livssituation och leva ett gott liv.

Vi ska vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet, exempelvis genom att ta fram anpassad information och se till att lokaler och besöksmål är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vi driver också verksamheter som habilitering, tolkverksamhet, hörselvård, syncentral och hjälpmedelcentral.

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa ger specialistinsatser till personer som har förvärvade eller medfödda varaktiga funktionsnedsättningar:

  • Habilitering till personer med exempelvis utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller omfattande rörelsehinder.
  • Habilitering och rehabilitering till personer med hörselskada, dövhet eller dövblindhet eller med synskada.
  • Tolkservice till personer som är döva, hörselskadade, dövblinda, samt röst-, tal- och språkskadade.

Insatserna är ett komplement till andra insatser från kommuner, primärvård och övrig sjukvård.

Habilitering & Hälsas verksamhet består av: Habiliteringen, Hörsel- och dövverksamheten, Synverksamheten och Tolkverksamheten. 

Hjälpmedel

Hjälpmedel som hälso- och sjukvården tillhandahåller kallas för personliga hjälpmedel. De förskrivs bland annat av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, ortopedingenjöer, läkare, audionomer och synpedagoger, som arbetar på exempelvis vårdcentraler, sjukhus eller hör- och syncentraler i habiliteringen och kommunrehab.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

I Västra Götaland finns en gemensam handbok med regelverket för hjälpmedelsförskrivning. Regelverket är gemensamt för regionens verksamheter och de 49 kommunerna i Västra Götaland och omfattar hjälpmedel vid rörelsehinder, medicinsk behandling, synskada, hörselskada, för kognitivt stöd och kommunikation och ortoser, proteser och skor.

Till webbsida Hjälpmedel i Västra Götaland

Information till allmänheten om stöd och hjälpmedel

Bra att veta om hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården.

Till webbsida på www.1177.se/Vastra-Gotaland om stöd och hjälpmedel 

Avtal för hjälpmedelsförsörjning

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har ett gemensamt avtal för hjälpmedelsförsörjning. Avtalet omfattar hjälpmedel vid rörelsehinder, för kognitivt stöd och kommunikation och i viss omfattning hjälpmedel vid medicinsk behandling. Du som kund, förskrivare av personliga hjälpmedel eller beställare av hjälpmedel som grundutrustning, hittar information om avtalet, kundforum, sortimentsarbete med mera på webbsidan ”Hjälpmedel i Västra Götaland”.
Till webbsidan Hjälpmedel i Västra Götaland

Hjälpmedelsleverantör

Hjälpmedelscentralen är leverantör och distributör av hjälpmedel till verksamheter i  Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Hjälpmedelcentralens webbplats  

Avdelning rättighet

Avdelningen arbetar med att rättighetsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv ska främja alla människors möjligheter att delta i sammhället på lika villkor. 

Avdelning rättighet

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m