Institutet för stressmedicin - ISM

Institutet för stressmedicin - ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

ISM har inte längre någon patientverksamhet. Patientmottagningen stängde 2016-06-30. En ny mottagning för patienter med utmattningssyndrom kommer att öppnas under hösten 2016 inom  Psykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Information om kontaktuppgifter dit kommer att finnas på vår hemsida när startdatum är bestämt.

Nyhetsbrev

ISM ger ut ett Nyhetsbrev med tips om aktuell kunskap inom stressområdet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. Om du vill ha ISMs Nyhetsbrev kontakta  
ISMs Nyhetsbrev 2016-2 (juni)

ISM på Twitter

Nu kan ni följa Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för ISM på Twitter
https://twitter.com/Ingibjorg_ISM

Nya vetenskapliga publikationer

Aktuellt

Vi söker vårdcentraler i Fyrbodal

25 vårdcentraler har hittills gått med i PRIMA-projektet med syfte att stimulera återgång i arbete bland patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa.
Här finns mer information om PRIMA

ISM-rapport 18 om att ronda på ett nytt sätt

Rapporten beskriver hur Medicinkliniken på Kungälvs sjukhus har jobbat med att utveckla ronden.
Läs mer om rapporten eller ladda ned den här

HTA-rapport om Grön rehabilitering

HTA innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården.
Här finns rapporten som Olafur Aevarsson, ISM har medverkat till

Hur påverkar karriärstressen unga?

Kristina Glise, ISM medverkade på AFA-seminarium i Almedalen
Ta del av hennes presentation och övriga medverkande här

Tidiga och effektiva insatser mot psykisk ohälsa och sjukskrivning

Se websändning från Stressforskningsinstitutets seminarium i Almedalen 2016

Arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

FORTEs rapport  presenterades i Almedalen 2016
Lyssna till presentationen av Maria Albin, KI eller ladda ned rapporten här

Musik som hjälp mot stress

Läs artikeln från GP 21 augusti, där Kristina Glise, ISM intervjuas
Mer om ISM i media

Nytt forskningsprojekt i hemtjänsten

ISM kommer att samverka i ett AFA-finansierat forskningsprojekt som vänder sig till hemtjänstpersonal  Göteborg stad.
4 miljoner för en attraktiv hemtjänst, Högskolan Borås

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m