Institutet för stressmedicin - ISM

Institutet för stressmedicin - ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Patientmottagningen stängde 2016-06-30 och ISM har inte längre någon patientverksamhet.  I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till Primvården vid symtom på utmattningssyndrom. Mer information om sjukdomen kan även hittas på 1177.se.

Nyhetsbrev

ISM ger ut ett Nyhetsbrev med tips om aktuell kunskap inom stressområdet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. Om du vill ha ISMs Nyhetsbrev kontakta  
ISMs Nyhetsbrev 2016-3 (1 september)

ISM på Twitter

Nu kan ni följa Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för ISM på Twitter
https://twitter.com/Ingibjorg_ISM

Nya vetenskapliga publikationer

Aktuellt

Konferens på Island

Kunskapen om utredning och behandling och våra kliniska fynd avseende utmattningssyndrom presenterades nyligen på Island.
Läs mer om vår kunskapsspridning här

Ny docent på ISM

Utvecklingsledare, Med.dr. Agneta Lindegård Andersson ISM, har antagits som docent vid Göteborgs Universitet.
Ta del av publikationer och annan information om hennes forskning

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändringsarbeten

Lotta Dellve, professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet medverkar vid nästa nätverksträff den 6 oktober.
Här finns inbjudan och var du kan anmäla dig

ISM-rapport 18 om att ronda på ett nytt sätt

Rapporten beskriver hur Medicinkliniken på Kungälvs sjukhus har jobbat med att utveckla ronden.
Läs mer om rapporten eller ladda ned den här

ISM medverkar på konferens i Boston

Fredrik Bååthe presenterar sin forskning om läkares engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete av vårdens patientnära processer på ICPH 18-20 september.
Läs mer om konferensen och Fredriks forskning här

HTA-rapport om Grön rehabilitering

HTA innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården.
Här finns rapporten som Olafur Aevarsson, ISM har medverkat till

Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst

ISM medverkar i ett AFA-finansierat forskningsprojekt som drivs av Högskolan i Borås och vänder sig till hemtjänstpersonal  Göteborg stad.
Läs mer om projektet här

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m