Institutet för stressmedicin - ISM

Institutet för stressmedicin - ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

ISM:s forskningsmottagning för patienter med utmattningssyndrom stängde 2016-06-30 och ISM har inte längre någon patientverksamhet.  I första hand rekommenderar vi att Du vänder dig till Primärvården vid symtom på utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa.
ISM intensifierar nu sitt arbete med att sprida kunskap till andra vårdgivare om behandling och rehabilitering av stressrelaterad ohälsa.
Mer information om sjukdomen hittar du på 1177.se. 

Nyhetsbrev

ISM ger ut ett Nyhetsbrev med tips om aktuell kunskap inom stressområdet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. Om du vill ha ISMs Nyhetsbrev kontakta  

ISM:s Nyhetsbrev Nr 4 2016 (december)

ISM på Twitter

Nu kan ni följa Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för ISM på Twitter
https://twitter.com/Ingibjorg_ISM

Nya vetenskapliga publikationer

Aktuellt

Om vikten av återhämtning

Kristina Glise i P4 Göteborg
2016-12-27
Lyssna på intervjun här

Slutrapport från FHV NySam

Det är ett stort steg att ändra perspektiv från rehabilitering till hälsofrämjande och arbetssätt från individ till organisation. FHV NySam projektet har följt sex förvaltningar/bolag inom Västra Götalandsregionen i deras process.
Läs om resultatet från FHV NySam här

PRIMA är nu i full gång

Forskningsprojektet som riktar sig till primärvården har nu startat med utbildningsinsatser och rekrytering av patienter.
Aktuell information om PRIMA finns här

Arbetstider, skiftarbete och hälsa

Nu finns bilderna från Göran Kecklunds nätverksföreläsning den 7 december att ladda ned. Läs även om ISMs kunskapsspridning i samma ämne.
Här kan du hämta mer information och ladda ned presentationen

Polariserade arbetsmiljöer

ISM medverkar i ett forskningsprojekt som nyligen fick medel från FORTE.
Läs mer om projektet här

Sikta mot bäst

Västra Götalandsregionen har satt ett högt mål. Att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Läs om detta i Arbetslust 2016:4

Arbetsmiljösatsning lönar sig

Forskarna kunde visa på att en satsad krona på arbetsmiljön i genomsnitt gav två kronor tillbaka.
Läs mer om den danska studien här

ArbetsKraft - om att ta vara på äldre medarbetares kompetens

Vi söker vårdenheter till forskningsstudien ArbetsKraft.

Stresskola - nu på många håll i regionen

150 handledare har utbildats för att erbjuda stresskola i primärvården
Läs mer om stresskolan som ISM varit med att ta fram

Friska arbetsplatser för alla åldrar

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning berättar om vilka faktorer som bidrar till ett hållbart arbetsliv för alla åldrar och vad man kan göra för att stärka dessa.
Läs mer eller ladda ned rapporten här

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m