Institutet för stressmedicin - ISM

Institutet för stressmedicin - ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

ISM:s forskningsmottagning för patienter med utmattningssyndrom stängde 2016-06-30 och ISM har inte längre någon patientverksamhet.  I första hand rekommenderar vi att Du vänder dig till Primärvården vid symtom på utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa.
ISM intensifierar nu sitt arbete med att sprida kunskap till andra vårdgivare om behandling och rehabilitering av stressrelaterad ohälsa.
Mer information om sjukdomen hittar du på 1177.se. 

Nyhetsbrev

ISM ger ut ett Nyhetsbrev med tips om aktuell kunskap inom stressområdet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. Om du vill ha ISMs Nyhetsbrev kontakta  

ISM:s Nyhetsbrev 2017:1

ISM på Twitter

Nu kan ni följa Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för ISM på Twitter
https://twitter.com/Ingibjorg_ISM

Nya vetenskapliga publikationer

Aktuellt

Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen

Nu finns en längre version tillgänglig av Arbetsmiljöverkets film, där Kristina Glise från ISM medverkar

Utmaningen - En film om den sjuka jobbstressen, från Arbetsmiljöverket
Här finns utmaningen i kortversion och annat om organisatorisk och social arbetsmiljö

Förskolechefer slår rekord i personalansvar

Intervju med Linda Corin, ISM, som forskar på chefers organisatoriska förutsättningar
Chef & ledarskap 2017-03-29

Levnadsvanor bör integreras i de nya riktlinjerna

Debattartikel med kritik till Socialstyrelsen från bl.a. Ingibjörg Jonsdottir, ISM
Dagens medicin 2017-03-23

Utmattningssyndrom sätter ofta spår

Kristina Glise, intervjuas om ISM:s långtidsuppföljning
TV 4 Nyheter 2017-03-25

Plats för alla på ISMs nätverksträff

om Fakta och myter inom stressområdet den 29 mars!
Pga det stora intresset har vi bytt lokal ännu en gång till Draken, Folkets Hus vid Järntorget.
Nätverksträff 29 mars

ISMs projekt om företagshälsovård på AFA-konferens

Resultatet presenterades på en AFA-konferens i Stockholm den 20 mars.
Läs om resultatet från FHV NySam här

Vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Kunskapen finns för att förändra och gå från ord till handling!

Läs sammanfattning eller ladda ned rapporten här

ISM:s långtidsuppföljning

Utmattade patienter har kognitiva nedsättningar efter sju år
Intervju med Lilian Wiegner i suntarbetsliv 2017-03

Enklare och vassare enkät

ISM utvecklar en medarbetarenkät för Västra Götalandsregionen med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Tidningen Arbetslust 2017-1

Höga krav ger risk för depression

Det som är nytt i denna studie är att man har undersökt klinisk depression som utfallsmått.
Läs mer om studien här

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m