Hälsofrämjande arbete

ISM är ett kunskapscentrum för Västra Götalandsregionen (VGR). Här kan du få aktuell kunskap om hälsa - stress - och psykosocial arbetsmiljö.

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsarbete i nära samverkan med olika verksamheter inom VGR, men kan aldrig ersätta viktiga stödfunktioner inom personal och företagshälsovård. Våra publikationer är tillgängliga för alla. Vid föreläsningar och annan personlig kunskapsspridning vänder vi oss i första hand till dig som verkar som chef med personalansvar, HR-specialist eller skyddsombud och andra fackliga ombud .

Aktuellt

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5tqvlmoizlH%vozmoqwv5{miovm|i5tqvlmoizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5u5jrwzsH%vozmoqwv5{mtq{i5u5jrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m