Barn som anhöriga


Barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa är en särskilt utsatt grupp. Även när en förälder är svårt somatiskt sjuk eller avlider har barn ofta ett stort behov av information och stöd. Därför är det viktigt att sprida kunskaper om både risker och skyddande faktorer för barn som är anhöriga.

Barn mår bra av att få veta – de behöver stöd och saklig information. 

För vårdgivare – webbutbildning, vägledning och broschyrer med mera

 

Barn reagerar olika


Krisreaktion
Ett barns krisreaktioner liknar till viss del krisreaktionerna hos vuxna. I ett tidigt skede av kris kan dock barns reaktioner skilja sig avsevärt från den vuxnes. Många yngre barn kan inledningsvis reagera kraftigt, för att sedan återgå till en aktivitet som om inget har hänt. Detta kan sedan fortsätta som snabba växlingar mellan oro och till synes oberördhet.

Beteendeförändring
Barnet kan få svårt att sova, få minskad aptit, få ont på olika ställen i kroppen, bli oroligt eller bara dra sig undan. Några barn får koncentrationsproblem i skolan och kan hamna i bråk. Andra barn kan bli överdrivet anpassliga för att inte oroa vuxna.

Skuld och skam
Barn kan även känna skuld eller skam. De kan tro att sjukdomen eller skadan beror på något de själva har gjort. Om föräldern förändrats mycket eller betersig på annat sätt än vanligt kan barnet undvika kamratkontakt för att slippa förklara. Informera gärna förskola och skola om vad som händer, så att de kan stödja barnet på rätt sätt.

Läs mer i foldern till föräldrar och andra vuxna i barnets närhet.
Att möta barn som behöver stöd

Kryssa i följande rutor i utskriftsfönstret om du vill skriva ut broschyren:
- Skriv ut på båda sidor
- Vänd längs kortsidan
- Liggande format

Aktuellt

Våga fråga – 2016

Nu kan du ta del av de filmade föreläsningarna från konferensen Våga fråga! Barn som anhöriga den 27 oktober. 
Konferensen skedde i samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunförbunden och Länsstyrelsen.

Här hittar du de filmade föreläsningarna från konferensen
 

300 barnombud

Barn som anhöriga har utbildat runt 300 engagerade barnombud som ska se till att barnets perspektiv och behov blir tillgodosett i det dagliga arbetet.
Även nästa år ges möjlighet att gå utbildningen.

Kontakt

Christina Ramnfors
Koncernstab hälso- och  sjukvård
 
0700-82 27 23

uiqt|wBkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m