För vårdgivare – webbutbildning, vägledning och broschyrer med meraRegional medicinsk riktlinje, RMR Barn som anhöriga
är det viktigaste styrdokumentet för vårdgivare och vårdpersonal. Du hittar det under Dokument längst ner till höger.

 

Stödmaterial för Västra Götaland

Vägledning

Anhörigbroschyr – Att möta barn som behöver stöd

Klicka för följande rutor i utskriftsfönstret om du vill skriva ut broschyren:

  • Skriv ut på båda sidor
  • Vänd längs kortsidan
  • Liggande format

Våga fråga! – A4-folder

KVÅ koder – Barn som anhöriga

Beställ tryckt stödmaterial

På sidan som öppnas ska du ange följande:
- I rutan Ämne välj: Hälso- och sjukvård
- I rutan Beskrivning skriv: Barn
Materialet är utan kostnad för beställaren.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

2 g §     Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,

2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller

3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Regional Medicinsk Riktlinje

RMR – Barn som anhöriga

Webbutbildning: Barn som anhöriga – Våga fråga!

Över 5 000 personer har gått utbildningen – och fler blir det hela tiden. Den innehåller en individuell del och en gruppdel där personalen tillsammans pratar om hur de arbetar med barn som anhöriga.
Se presentationsfilmen

Länk till utbildningen

Barn som anhöriga – Våga fråga!

Webbutbildningen kan genomföras i grupp. Deltagarnas namn och mejladresser med mera ska anges i den exelfil som finns på sidan  NKA – se rubriken Utbildning i grupp Då registrerar vi att var och en har genomfört utbildningen. 

Kontakta oss gärna om din vårdenhet behöver tips på hur ni kan genomföra utbildningen.

Rutiner behövs!

Tänk på att skriftliga rutiner ska uppdateras och vårdenheter som saknar rutiner ska diskutera och formulera sina rutiner om barn som anhöriga.

Kontakt

Christina Ramnfors
Koncernkontoret
Koncernstab hälso- och sjukvård

 
0700-82 27 23

uiqt|wBkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m