Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården

Om enheten

 • Arbetar regionövergripande för gemensamma regler och riktlinjer kring hälso- och sjukvård för asylsökande med flera i Västra Götalandsregionen
 • Bevakar, samordnar och förmedlar förändringar samt nyheter inom verksamhetsområdet
 • Handlägger frågor avseende hälso- och sjukvård för asylsökande med flera
 • Är en resurs och stöd till hälso- och sjukvårdens verksamheter
 • Administrerar och redovisar statsbidrag/schablonersättning för asylsökande och för personer som vistas i Sverige utan tillstånd
 • Ansöker om ersättning från Migrationsverket för;
     - gjorda hälsoundersökningar
     - kostnadskrävande vård
     - kostnader för varaktigt vårdbehov
 • Bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att finna
  hållbara lösningar i en föränderlig värld
 • Samarbetar med andra myndigheter i asyl- och flyktingfrågor

Kontakt

Annette Fogels
Regionutvecklare, vårdfrågor
 
Tel: 010-441 24 18
Mobil: 0700-20 68 32

Susanne Lundell
Regionutvecklare, ekonomifrågor
 

Tel: 010-441 24 19
Mobiltel: 0700-82 54 88

Postadress

Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården
Kaserntorget 11 B
411 18 Göteborg
Fax 031-711 60 03

uiqt|wBivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{mivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5m5t}vlmttH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5m5t}vlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{mivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m