Ersättning för vård av asylsökande med flera

På den här sidan kan du läsa mer om olika ersättningsfrågor vad gäller vård av asylsökande med flera. 

Vårdgivaren fakturerar utomlänspriser 
Utomlänspriser, primärvården 2017
Obs! Priserna gäller fr.o.m. 2017-01-01

Ersättning för hälsoundersökning
*
2017-01-01--2017-12-31: 2 580 kr
Vaccinationer ingår inte i ersättningen för hälsoundersökningen, utan faktureras separat som besök avseende sjukvårdande behandling.
    
* För kvotflyktingar, anknytningar till flyktingar, barn som inte omfattas av statlig ersättning och asylsökande som fått uppehållstillstånd och inte hunnit göra en hälsoundersökning under asyltiden, gäller att hälsoundersökningen ska vara gjord inom 12 månader från det att personen blivit kommunplacerad. 

Fakturering ska ske månadsvis. På fakturan ska alltid LMA-numret anges, när det gäller asylsökande.

Patientavgifter
För att få suventionerad vård som asylsökande ska ett giltigt LMA-kort uppvisas vid besök i vården. Gäller även asylsökande, som fått uppehållstillstånd och fullständigt personnummer men inte blivit kommunplacerade, utan fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket. Patientavgiften ska alltid dras av från det belopp som anges i underlaget. Information om patientavgifter för asylsökande med flera, finns i Patientavgiftshandboken, kapitel 6. Vid frågor kontakta den lokala GRIP-representant (Gruppen för tolkning av Regelverk och Information om Patientavgifter), kapitel 9.

Ersättning för tolkbesök:
Asylsökande

Uppge den asylsökandes LMA-nummer vid beställning av tolk. Tolkförmedlingen skickar då fakturan direkt till Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården.
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd
Tolkkostnaden betalas först av vårdgivaren. Därefter skickas underlaget från tolkförmedlingen samt fakturan till Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården.

Fakturahantering:

OBS! Ny adress from 2017

Interna fakturor
I 71102
Fakturaenheten
462 80 Vänersborg

Externa fakturor
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Fe 021
405 83 Göteborg

Referens: beställarid 6004001

Kontaktpersoner: 
Marie-Louise Eklind tel: 010-441 37 76
Lena Helgesson tel:010-441 37 07

 

uiqt|wB{}{ivvm5m5t}vlmttH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5m5t}vlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m