Hälsoundersökning av asylsökande med flera

På denna sida hittar du information som rör hälsoundersökningar av asylsökande med flera.

Rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning

Hälsoundersökningen, som samtliga vårdcentraler i regionen har uppdraget att utföra, ska göras snarast och är början till introduktion i svensk hälso- och sjukvård. De som har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning är:

  • Asylsökande.
  • Kvotflyktingar. Undersökningen ska göras inom 12 månader från det att personen blivit kommunplacerad.
  • Anknytningar till flyktingar. Undersökningen ska göras inom 12 månader från det att personen blivit kommunplacerad.
  • Nyanlända barn som inte omfattas av statlig ersättning, efter beslut i Regionstyrelsen, Dnr 152-2007.
  • Asylsökande som fått uppehållstillstånd och som inte hunnit göra en hälsoundersökning under asyltiden. Undersökningen ska göras inom 12 månader från det att personen blivit kommunplacerad. 
  • Personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Undersökningen erbjuds när personen uppsöker vården.

Hälsoundersökningens tre delar

Hälsoundersökningen består av tre delar enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

  • Individuellt hälsosamtal
  • Provtagning
  • Kroppsundersökning (läkarundersökning)

Som ett stöd vid hälsoundersökningen finns framtagna hälsoundersökningsmallar för vårdgivarna att använda samt ett bildspel med information om de olika delarna i häloundersökningen, se högerspalten under "Läs mer".

 

uiqt|wBivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{mivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m