Hälsoundersökning av asylsökande med flera

På den här sidan hittar du information som rör hälsoundersökningar av asylsökande med flera.

Rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning

Hälsoundersökningen, som samtliga vårdcentraler i regionen har i uppdrag att utföra, är början till introduktion i svensk hälso- och sjukvård. Hälsoundersökningen behöver påbörjas snarast, då eventuell hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska vara identifierad inom två månader (prop. 2005/06:60). De som har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning är:

 • Asylsökande
 • Kvotflyktingar
 • Anknytningar till flyktingar
 • Övriga barn, som inte omfattas av statlig ersättning
  (efter beslut i Regionstyrelsen, Dnr 152-2007)
 • Asylsökande som fått uppehållstillstånd och som inte hunnit göra en hälsoundersökning under asyltiden
 • Personer som vistas i Sverige utan tillstånd
  (undersökningen erbjuds när personen uppsöker vården)

Hälsoundersökningens tre delar

Hälsoundersökningen består av tre delar enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

 • Individuellt hälsosamtal
 • Provtagning
 • Kroppsundersökning (läkarundersökning)

Som ett stöd vid hälsoundersökningen finns framtagna hälsoundersökningsmallar för vårdgivarna att använda samt ett bildspel med information om de olika delarna i hälsoundersökningen, se högerspalten under "Läs mer".

Kallelse på olika språk

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. SOSFS 2011:11, bör ett erbjudande om hälsoundersökning lämnas på ett språk som mottagaren förstår.

Adlongruppen - landsting i samverkan har tagit fram en kallelse till hälsoundersökning, som översatts till arabiska, dari, engelska, romani, ryska, spanska, somaliska, thai och tigrinja och som fritt kan användas av alla landsting/regioner. När en person ska kallas till hälsoundersökning kan kallelsen på svenska skickas tillsammans med den översatta kallelsen, som finns i två olika versioner beroende på vem som utför hälsoundersökningen. 

Svenska - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Svenska - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Arabiska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Arabiska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Dari (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Dari (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Engelska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Engelska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Romani (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Romani (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Ryska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Ryska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Somaliska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som erbjuds av sjuksköterska
Somaliska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som erbjuds av läkare
Spanska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Spanska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Thai (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Thai (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Tigrinja (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Tigrinja (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare

uiqt|wBivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{mivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m