Hälsoundersökning av asylsökande med flera

På den här sidan hittar du information som rör hälsoundersökningar av asylsökande med flera.

Rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning

Hälsoundersökningen, som samtliga vårdcentraler i regionen har i uppdrag att utföra, är ett erbjudande och början till introduktion i svensk hälso- och sjukvård. Hälsoundersökningen behöver påbörjas snarast, då eventuell hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska vara identifierad inom två månader (prop. 2005/06:60). De som har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning är:

  • Asylsökande
  • Kvotflyktingar
  • Anknytningar till flyktingar
  • Övriga barn, som inte omfattas av statlig ersättning
    (efter beslut i Regionstyrelsen, Dnr 152-2007)
  • Asylsökande som fått uppehållstillstånd och som inte hunnit göra en hälsoundersökning under asyltiden
  • Personer som vistas i Sverige utan tillstånd
    (undersökningen erbjuds när personen uppsöker vården)

Hälsoundersökningens tre delar

Hälsoundersökningen består av tre delar enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Kompletterande vaccinationer för barn ingår inte i själva hälsoundersökningen, utan bokas in som separata besök avseende sjukvårdande behandling.

Stöd vid genomförandet

Som ett stöd kring hälsoundersökning av barn, har Centrala Barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän tagit fram en riktlinje för "Hälsoundersökning barn och unga under 18 år".
Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg erbjuder dessutom personal på alla vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen, handledning i hälsoundersökning av asylsökande.pdf

Erbjudandet

Kallelsen ska innehålla information om syftet med hälsoundersökningen, att undersökningen är frivillig, att tolk kan anlitas och kontaktuppgifter till den vårdgivare som ska utföra hälsoundersökningen. Kallelsen bör vara på ett språk som den asylsökande förstår. Vid uteblivet besök, ska en påminnelse skickas.

Kallelse på olika språk

Adlongruppen - landsting i samverkan har tagit fram en kallelse till hälsoundersökning, som översatts till arabiska, dari, engelska, romani, ryska, spanska, somaliska, thai och tigrinja och som fritt kan användas av alla landsting/regioner. När en person ska kallas till hälsoundersökning kan kallelsen på svenska skickas tillsammans med den översatta kallelsen, som finns i två olika versioner beroende på vem som utför hälsoundersökningen. 

Svenska - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Svenska - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Arabiska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Arabiska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Dari (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Dari (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Engelska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Engelska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Romani (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Romani (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Ryska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Ryska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Somaliska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som erbjuds av sjuksköterska
Somaliska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som erbjuds av läkare
Spanska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Spanska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Thai (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Thai (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare
Tigrinja (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska
Tigrinja (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare

uiqt|wBivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{mivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m