Kontakta Enheten Asyl- och flyktingfrågor

Annette Fogels
Regionutvecklare, vårdfrågor
 
Tel: 010-441 24 18
Mobil: 0700-20 68 32

Susanne Lundell
Regionutvecklare, ekonomifrågor
 
Tel: 010-441 24 19
Mobil: 0700-82 54 88

Postadress

Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården
Kaserntorget 11 B
411 18 Göteborg
Fax 031-711 60 03

Läs mer om Enheten Asyl- och flyktingfrågor

uiqt|wBivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{mivvm||m5nwomt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5m5t}vlmttH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5m5t}vlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m