Avdelning vårdens innehåll och kunskap

Adress

Regionens Hus, 405 44 Göteborg

Telefon, växel

010-441 00 00 

Peter Lönnroth
Områdeschef, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 010-441 15 58
e-post:  

Kunskapsbaserad vård

Karin Fröjd
Enhetschef
Telefon: 
e-post:  

Wenche Jenssen
Utvecklingsledare
Mobil: 0730-93 05 56 
e-post:  

Annelie Petersson
Utvecklingsledare
Mobil: 0706-81 79 07 
e-post:  

Anna Wallman

Utvecklingsledare
Mobil:0700-82 46 70 
e-post:  

Britt-Marie Nilsson
Administrativ koordinator
Telefon: 0700-82 40 55
e-post:  

Birgitta Bryngelsson
Utredningssekreterare
Telefon: 010-441 15 55
e-post:  

Robert Sinclair

Medicinsk rådgivare
Telefon: Tfn 010-441 13 31
Mobil 0736-60 15 00
e-post:   


Kunskapscentrum för psykisk hälsa

Lise-Lotte Risö Bergerlind

Enhetschef
e-post:  

Stephan Ehlers
Medicinsk rådgivare
e-post:  

Mia Harty
Utvecklingsledare
e-post: 

 

Elna Persson
Utvecklingsledare
e-post: 

Margareta Malm
Medicinsk rådgivare
e-post: 

Marie-Louise Lundgren
Utvecklingsledare
e-post: 

Christina Wånge

e-post: 

Om avdelning vårdens innehåll och kunskap

Avdelning vårdens innehåll och kunskap leder och medverkar i övergripande utveckling av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. I arbetet ingår bland annat att

  • leda och medverka i olika övergripande utredningar.
  • förbereda regiongemensamt införande  av nya behandlingsmetoder och läkemedel i vården.
  • leda utvecklingsarbetet inför introduktionen av digitala databaser för vävnadsprover.
  • ansvara för införandet av Nationell Patientöversikt i Västra Götalandsregionen.
  • ansvara för övergripande styrning och samordning av forskningsverksamheten i hälso- och sjukvården.
uiqt|wBxm|mz5twvvzw|pH%vozmoqwv5{mxm|mz5twvvzw|pH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{m%wmvkpm5rmv{{mvH%vozmoqwv5{mivvmtqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mzwjmz|5{qvktiqzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{m4tw||m5zq{wjmzomztqvlH%vozmoqwv5{mtq{m4tw||m5zq{wjmzomztqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mxpiv5mptmz{H%vozmoqwv5{m{|mxpiv5mptmz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBuqi5piz|%yH%vozmoqwv5{muqi5piz|%yH%vozmoqwv5{mmtvi5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5uituH%vozmoqwv5{muizqm4tw}q{m5t}vlozmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wivomH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m