Kunskapscentrum för psykisk hälsa

Vad är Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen?

Regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete i närhälsan, barn- och ungdomspsykiatri, allmänpsykiatri, rättspsykiatri. Kunskapscentrums huvudinriktning är implementering av evidensbaserad kunskap och metodutveckling ur ett patientnära perspektiv. Vi arbetar i samverkan med övriga enheter inom regionens korncernstab hälso- och sjukvård, berörda medicinska sektorsråd, lokala kompetenscentrum, Sahlgrenska Akademin samt högskolor i regionen.

Centrats mål/uppgifter är framförallt att verka för en god/jämlik hälsa för alla och bidra till kunskapsspridning genom:

  • Implementering av evidensbaserad kunskap och metodutveckling för diagnostik, vård och behandling
  • Systematiska förbättringar i vården
  • Stödja samverkansformer på olika nivåer och skapa hållbara strukturer för både regional och lokal utveckling
  • Bereda ärenden åt Psykiatriberedningen (PB)
  • Erbjuda en arena för vetenskapligt utbyte, stimulera kliniknära forskning och undervisning

RUP (Regional utvecklingsplan för allmänpsykiatri - vuxna)antogs i regionfullmäktige 2014-05-13 och ett kompletterande område till RUP om PTSD, antogs i regionfullmäktige 2016-02-02.


Sömn - ska i första hand behandlas icke-farmakologiskt, enligt regional medicinsk riktlinje. För att bidra till ett ökat utbud i VGR av psykologisk behandling har metoder och material tagits fram:

1. Behandlingsmaterial för vägledd KBT: Sömnguiden för patient med Vårdgivarstöd för personal, samt arbetsbok Mina registreringar för sömnbehandling i grupp. Material kan även beställas via Marknadsplatsen.

2. Frågeformulär och screeningmaterial för diagnostik.

3. Powerpoint-presentation med stepped-caremodell, kan erhållas från KPH.


Webbutbildning - Barn som anhöriga - Våga fråga! finns nu tillgänglig på www.kunskapsguiden.se

Projektet Barn som anhöriga är avslutat som projekt men utvecklingsarbetet fortgår. Som en del av utvecklingsarbetet finns nu denna webbutbildningen. Utbildningen riktar sig till all personal inom hälso- och sjukvården. Den består av en individuell del på ca 60 minuter och en del som är ett gruppmöte där personalgruppen arbetar fram rutiner och förfinar sina arbetssätt.
Barn som anhöriga behöver uppmärksammas i hälso- och sjukvården enlig bestämmelsen 2 g § HSL för att barnet ska få ett bättre mående både nu och senare i livet.uiqt|wBz{5p{i5sxpH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{m4tw||m5zq{wjmzomztqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqi5piz|%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtvi5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kiuxmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBktim{5zqllmzjrmtsmH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5mzv{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tn5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvi5siziv|qH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm4tw}q{m5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wivomH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4kpzq{|qv5iv|wv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqi5piz|%yH%vozmoqwv5{muqi5piz|%yH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m