Patientsäkerhetsenheten

Besöksadress

Regionens Hus
Lillhagsparken 5
422 50 Göteborg

Postadress
Västra Götalandsregionen
Patientsäkerhetsenheten
405 44 Göteborg

Telefon, växel

010-441 00 00

Karin Möller
Regionchefläkare
Enhetschef
Tfn: 0700 - 20 66 00
 

Thomas Brezicka
Regionläkare
Tfn: 0702 - 03 98 30
 

Helene Forsberg (tjänsteledig t.o.m. 2016-12-31)
Utvecklingsledare
Tfn: 031 - 705 17 86, 0709-98 65 10
 

Elisabeth Bengtsson
Regionutvecklare
Tfn: 0700 - 20 65 71
elisabeth.bengtsson@vgregion.se

Agneta Resare
Regionutvecklare
Tfn: 0700 - 81 65 92
 

Christina (Tinna) Åhrén
Regionläkare, Medicinsk rådgvare
Ordförande Regionala Strama
Tfn: 0702 - 18 28 14
 

Maria Hess
Distriktsläkare, Regionala Strama
Tfn: 0702 - 74 42 12
 

Gunnar Jacobsson
Infektionsläkare, Regionala Strama
 

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Regionala Strama
Tfn: 0722 - 50 61 96 
 

Peter Ulleryd (tjänstledig fr.o.m. 2014-11-15)
Biträdande smittskyddsläkare, Regionala Strama
Tfn: 033-616 29 00
 

Ingemar Qvarfordt
Hygienläkare, Regionala Strama
 

   

Läs mer

Om patientsäkerhetsenheten

Patientsäkerhetsenheten är den enhet inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen som har uppdrag att arbeta med strategiska patientsäkerhetsfrågor. Detta innebär att bereda frågor som rör patientsäkerhet för regionstyrelsen och dess utskott samt att utifrån regionala mål och policies samordna och stödja alla utförares arbete med patientsäkerhet. I samordningsuppdraget ingår bland annat att skapa enhetlig uppföljning av patientsäkerhetsmått, sprida kunskap om metoder för ökad patientsäkerhet, verka för gemensamt lärande genom erfarenhetsutbyte, ansvara för omvärldsbevakning inom området och delta i utvecklingen av gemensamma IT-stöd för ökad patientsäkerhet. Patientsäkerhetsenheten ansvarar också för övergripande utformning av regionens patientsäkerhetsberättelse. Regionala Strama ingår i patientsäkerhetsenheten och har som uppdrag att verka mot tilltagande antibiotikaresistens  och för en rationell antibiotikaanvändning. 

uiqt|wBsizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{mpmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{miovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5pm{{H%vozmqwv5{muizqi5pm{{H%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{mo}vviz5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxizglivqmt5{}vl%vittH%vozmoqwv5{mxiz4livqmt5{}vl%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5}tt{z%ylH%vozmoqwv5{mxm|mz5}ttmz%ylH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5y%viznwz|lH%vozmoqwv5{mqvomuiz5y%viznwz|lH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m