Avdelning patientsäkerhet

Avdelning patientsäkerhet är den enhet inom koncernstab hälso- och sjukvård som har i uppdrag att arbeta med strategiska patientsäkerhetsfrågor. Detta innebär att bereda frågor som rör patientsäkerhet för regionstyrelsen och dess utskott samt att utifrån regionala mål och policies samordna och stödja alla utförares arbete med patientsäkerhet. I samordningsuppdraget ingår bland annat att skapa enhetlig uppföljning av patientsäkerhetsmått, sprida kunskap om metoder för ökad patientsäkerhet, verka för gemensamt lärande genom erfarenhetsutbyte, ansvara för omvärldsbevakning inom området och delta i utvecklingen av gemensamma IT-stöd för ökad patientsäkerhet. Avdelning patientsäkerhet ansvarar också för övergripande utformning av regionens patientsäkerhetsberättelse. Regionala Strama ingår i avdelning patientsäkerhet och har som uppdrag att verka mot tilltagande antibiotikaresistens  och för en rationell antibiotikaanvändning. 

Besöksadress

Regionens Hus
Lillhagsparken 5
422 50 Göteborg

Postadress
Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Avdelning patientsäkerhet 
405 44 Göteborg

 

Thomas Brezicka
Regionläkare
Tfn: 0702 - 03 98 30
 

Agneta Resare
Regionutvecklare
Tfn: 0700 - 81 65 92
 

Ida Lindberg

Administrativ samordnare/webbredaktör
Tfn: 0700 - 20 75 51
 

Helene Forsberg (tjänstledig t.o.m. 2017-06-30)
Utvecklingsledare
Tfn: 0709 - 98 65 10
 

Christina (Tinna) Åhrén
Regionläkare, Medicinsk rådgvare
Ordförande Regionala Strama
Tfn: 0702 - 18 28 14
 

Maria Hess
Distriktsläkare, Regionala Strama
Tfn: 0702 - 74 42 12
 

Gunnar Jacobsson
Infektionsläkare, Regionala Strama
 

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Regionala Strama
Tfn: 0722 - 50 61 96 
 

Peter Ulleryd 
Biträdande smittskyddsläkare, Regionala Strama
Tfn: 033-616 29 00
 

Ingemar Qvarfordt
Hygienläkare, Regionala Strama
 

Kontakt

Regionchefläkare

Karin Möller
 
0700 - 20 66 00 

Läs mer

uiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{miovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{mpmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5pm{{H%vozmqwv5{muizqi5pm{{H%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{mo}vviz5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxizglivqmt5{}vl%vittH%vozmoqwv5{mxiz4livqmt5{}vl%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5}tt{z%ylH%vozmoqwv5{mxm|mz5}ttmz%ylH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5y%viznwz|lH%vozmoqwv5{mqvomuiz5y%viznwz|lH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m