Enhet Läkemedel och hjälpmedel

Besöksadress

Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Postadress

Läkemedels- och hjälpmedelsenheten
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Telefon, växel

010 441 00 00

Anders Carlqvist
Läkemedelschef
 
tel: 0708-80 24 19

Beata Angelbjörk
Administrativ samordnare
 
tel: 010 44 11 365

Lena Gustafsson
Apotekare
 
tel: 010 44 11 362

Anna Lindhé
Apotekare
 
tel: 010 44 11 363

Rolf Färnlöf
Utvecklingsledare
 
tel: 0700 82 47 30

Nils-Peter Ekholm
apotekare
 
tel: 0733-80 60 93

Kristina Süvari
Utvecklingsledare
 
tel: 0700 82 55 16

Mia Isacson
Utvecklingsledare
 

Anette Alfredsson
utvecklingsledare
 
tel: 0700-20 61 28

 

Sjukhusapoteket VGR

Marie Rasmuson
funktionssamordnare läkemedelsförsörjning
 
tel: 010 44 11 368

Fredrik Vondracek
apotekare
   
tel: 010 44 11 369

Katja Heikkinen
Apotekare
 
tel: 0700 82 49 69

Fredrik Fostvedt
Logistiker
 
tel: 0700 82 38 65

Anna Christiansson
Apotekare
 
tel: 0700 82 23 83

 

 

Om Enheten Läkemedel och hjälpmedel

Område läkemedel samordnar och bevakar utvecklingen inom läkemedelsområdet ur ett regionalt perspektiv. Området svarar fortlöpande för kontakter med både utförare och beställare. Enheten redovisar ekonomiska prognoser och utfall inom ramen för det regionala budgetarbetet samt har i övergripande frågor kontakter med apotek, kommunerna, läkemedelsindustrin och staten.

omslag REK nr 1 2011 

Här publicerar vi senaste numret av Läkemedelskommitténs tidning Substans i pdf-format.

uiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwtn5nizvtwnH%vozmoqwv5{mzwtn5nizvtwnH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqt{4xm|mz5mspwtuH%vozmoqwv5{mvqt{4xm|mz5mspwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5zi{u}{wvH%vozmoqwv5{muizqm5zi{u}{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5%vwvlzikmsH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5%vwvlzikmsH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|ri5pmqssqvmvH%vozmoqwv5{msi|ri5pmqssqvmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5nw{|%vml|H%vozmoqwv5{mnzmlzqs5nw{|%vml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5kpzq{|qiv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5kpzq{|qiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m