Enhet Läkemedel och hjälpmedel

Besöksadress

Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Postadress

Enhet Läkemedel och hjälpmedel
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Telefon, växel

010 441 00 00

Anders Carlqvist
Läkemedelschef
 
tel: 0708-80 24 19

Beata Angelbjörk
Administrativ samordnare
 
tel: 010 44 11 365

Lena Gustafsson
Apotekare
 
tel: 010 44 11 362

Anna Lindhé
Apotekare
 
tel: 010 44 11 363

Rolf Färnlöf
Regionutvecklare
 
tel: 0700 82 47 30

Ulrika Eriksson Krebs
Regionutvecklare
 
tel: 0700 20 79 50 

Emma Lindhardt
Regionutvecklare
 
tel: 0700 85 28 35

Kristina Süvari
Regionutvecklare
 
tel: 0700 82 55 16

Mia Isacson
Regionutvecklare
 
tel: 0700 82 58 19

Anette Alfredsson
Regionutvecklare
 
tel: 0700-20 61 28

Om Enheten Läkemedel och hjälpmedel

Område läkemedel samordnar och bevakar utvecklingen inom läkemedelsområdet ur ett regionalt perspektiv. Området svarar fortlöpande för kontakter med både utförare och beställare. Enheten redovisar ekonomiska prognoser och utfall inom ramen för det regionala budgetarbetet samt har i övergripande frågor kontakter med apotek, kommunerna, läkemedelsindustrin och staten.

omslag REK nr 1 2011 

Här publicerar vi senaste numret av Läkemedelskommitténs tidning Substans i pdf-format.

uiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwtn5nizvtwnH%vozmoqwv5{mzwtn5nizvtwnH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5mzqs{{wv5szmj{H%vozmoqwv5{m}tzqsi5mzqs{{wv5szmj{H%vozmoqwv5{muiqt|wBmuui5tqvlpizl|H%vozmoqwv5{mmuui5tqvlpizl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m