Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter i Västra Götland

Ledningsrådet är ett forum för utveckling av förskrivnings- och försörjningsprocesserna och frågor av övergripande karaktär avseende läkemedelsnära produkter. Arbetet ska syfta till en likvärdig grundsyn på hanteringen av läkemedelsnära produkter i Västra Götaland. Med läkemedelsnära produkter avses inkontinens-, diabetes- , nutritions och stomiprodukter. 

Ledningsrådet består av representanter från Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.

uiqt|wBzwtn5nizvtwnH%vozmoqwv5{mzwtn5nizvtwnH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m