Område vårdmodeller och tillgänglighet

Adress

Regionens Hus
Besöksadress: Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Telefon, växel

010-441 00 00

Staffan Cavefors
Områdeschef
 
Tfn 010-441 13 54
Mobil 0703-55 51 13

Helén Carlsson
Administrativ koordinator
Tfn 010-441 13 32
 

 

Tillgänglighet och patientrörlighet

Jan Carlström
Chef
 
Mobil 0709-69 43 88

Margareta Axelson
 
Utredningssekreterare
Tfn 010-441 13 73
Mobil 0704-80 32 27

Eva-Charlotta Helgesson
Planerare/Kommunikatör
 
Tfn 010-441 13 51
Mobil 0767-86 85 50 

Kerstin Petrén
Strateg
 
Tfn 010-441 14 62
Mobil 0706-28 61 23

Monica Rosendahl Widman
Utredningsledare

Tfn 010 - 441 13 70
Mobil 0705 - 63 06 63

Levi Siljemyr
Logistiker
Mobil 0722-32 67 74
 

Carin Svensk
Utredningssekreterare
 
Tfn 010-441 13 71
Mobil 0760-50 96 45

 

Vårdvalsenheten

Rose-Marie Nyborg
Chef
 
Tfn 010-441 13 44
Mobil 0707-80 12 12

Stefan Bengtsson
Utvecklingsledare/biträdande chef 
 
Tfn 010-441 13 53 
Mobil 0730-77 77 16

Tomas Andersson
Projektledare vårdval rehab
 
Mobil 0768-29 53 02

Wiveka Arvidson
Medicinsk revisor - Medicinsk revision
 
Mobil 0703-77 90 02

Maria Bengtsson
Assistent
 
Tfn 010-441 13 46

Margareta Berzén
Medicinsk rådgivare - Medicinsk revision
 
Mobil 0706-68 15 38

Inger Hagqvist
Regional studierektorschef
 
Tfn 010 441 13 37
Mobil 0708-77 54 64 

Lena Karlsson
Medicinsk revision
 
Mobil 0767-89 31 78

Helena Kryssman
Kommunikatör
 
Mobil 0706-07 45 06

Ingela Olsson
Central systemadministratör och ekonomiassistent
 
Tfn 010-441 39 40

Katarina Orrbeck
Utvecklingsledare
 
Tfn 010-441 13 35
Mobil 0703-25 86 85

Christel Sager Lund
Medicinsk rådgivare - Medicinsk revision 
 
Mobil 0706-60 23 33


Försäkringsmedicin och rehabilitering

Christina Möller 
 
Tfn 010-441 30 75
Mobil 0709-36 92 49 

Ann-Sofie Bäck
  
Tfn 010-441 30 76
Mobil 0761-37 77 90

Ingela Heimann
 
Mobil 0727-40 94 70

Åsa Porathe
 
Mobil 0700-82 24 05

Mats Swanberg
 
Tfn 010-441 13 30
Mobil 0761-48 05 27

Tandvårdsenheten

Tandvårdsenheten ansvarar för övergripande tandvårdsfrågor inom Västra Götaland – för strategi och långsiktiga frågor. Vi administrerar även det Särskilda Tandvårdsstödet som berör personer med stort omsorgsbehov eller som behöver tandvård som ett led i behandling av en sjukdom. På webbplatsen finns utförlig information för både patienter och vårdgivare om tandvård för asylsökande, barn- och ungdomstandvård med mera.

Tandvårdsenhetens webbplats och kontaktuppgifter

Ann-Marie Olhede
Chef
 

Angelica Hedlander
Ekonomisassistent
Tfn 010-441 27 01 (telefontid 8-12)
 

Gunnar Henning
Tandvårdsstrateg
Tfn 010-441 13 16
 

Britta Humlehagen
Handläggare
010-441 13 13
 

Rut Jansson
Ekonomiassistent
010-441 13 18
 

Lena Kronvall
Utvecklingsledare
010-441 13 12
 

Nina Möller
Controller
010-441 13 20
 

Toni Vasilevski
Ekonomiassistent
Tfn 010-441 13 15 (telefontid 8-12)
 

Carina Wall Sjöblom
Handläggare
010-441 13 11
 

Om område vårdmodeller och tillgänglighet

Område vårdmodeller och tillgänglighet är en resurs för både beställare och utförare. Vi svarar för regionala utredningar, analyser, utvärderingar och medicinsk rådgivning inom hälso- och sjukvården. Vi svarar även för drift och vidareutveckling av vissa stödfunktioner.

Inom vissa områden bedriver området arbetet inom ramen för nationellt/europeiskt samarbete. Tillgänglighetsfrågor såsom vårdgaranti och valfrihet i vården är ytterligare områden som enheten ansvarar för.

Medicinska sektorsråd

Här kan du få mer information om de olika ansvarsområdena som är kopplade till Område vårdmodeller och tillgänglighet

uiqt|wB{|inniv5ki%vmznwz{H%vozmoqwv5{m{|inniv5ki%vmznwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmv5uizqm5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmv5uizqm5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{mriv5kizt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5n5i%xmt{wvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5n5i%xmt{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4kpiztw||i5pmtom{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi4kpiztw||i5pmtom{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5xm|zmvH%vozmoqwv5{msmz{|qv5xm|zmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5z5%wqluivH%vozmoqwv5{muwvqki5z5%wqluivH%vozmoqwv5{muiqt|wBtm%vq5{qtrmu%yzH%vozmoqwv5{mtm%vq5{qtrmu%yzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqv5{%vmv{sH%vozmoqwv5{mkizqv5{%vmv{sH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{m{|mniv5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5x5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{m|wui{5x5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wq%vmsi5iz%vql{wvH%vozmoqwv5{m%wq%vmsi5iz%vql{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5jmz%zmvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5jmz%zmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5pioy%vq{|H%vozmoqwv5{mqvomz5pioy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomti5ui5wt{{wvH%vozmoqwv5{mqvomti5ui5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|izqvi5wzzjmksH%vozmoqwv5{msi|izqvi5wzzjmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mt5{iomzgt}vlH%vozmoqwv5{mkpzq{|mt5{iomzgt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4{wnqm5jiksH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5jiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomti5pmquivvH%vozmoqwv5{mqvomti5pmquivvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{mi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5{%wivjmzoH%vozmoqwv5{mui|{5{%wivjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{mivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqki5pmltivlmzH%vozmoqwv5{mivomtqki5pmltivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{mo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{mjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|5riv{{wvH%vozmoqwv5{mz}|5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qiv5%zisizqi{{wvH%vozmoqwv5{mvqvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{m|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5%witt4{rwjtwuH%vozmoqwv5{mkizqvi5%witt4{rwjtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxi}tqvi5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{mxi}tqvi5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m