Diabetesrådet

Det regionala Diabetesrådet är ett regionalt rådgivande organ som verkar för att utveckla diabetesvården inom regionen. Rådet arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer för att uppnå god diabetesvård på lika villkor.

Diabetesrådet ska samverka med lokala vårdkedjor för diabetes och vara ett stöd till beställarprocessen. Tillika ska diabetesrådet tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen. Läs mer... 

Grupputbildning till patient 

Patienter som deltar i grupputbildning ledd av handledare med såväl ämneskompetens som pedagogisk kompetens förbättrar sitt HbA1C. Förbättringen är jämförbar med effekten av perorala diabetesläkemedel. För att underlätta för dig som planerar och leder grupputbildningar har det regionala diabetesrådet tagit fram ett nytt utbildningspaket skräddarsydd för diabetespatienter. Läs mer...

uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m