Diabetesrådets ledamöter

Stig Attvall, Överläkare, Ordförande Diabetesrådet
 
031-34 10 00 vx
Diabetescentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg 

Victoria Carter, Samordnare
Victoria  
0322-22 60 00 vx
Alingsås lasarett
441 83 Alingsås 

Anna Wallman, Koordinator
 
010-441 00 00 vx
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
405 44 Göteborg

Seija Nordström MAS
 
0502-60 60 00 vx
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm 

Ragnar Hanås, överläkare barnkliniken
 
010-435 00 00 vx
NU-sjukvården
461 85 Trollhättan 

Vassili Merkoulov, Överläkare
 
010-435 00 00 vx
Med.klin. Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla

Soffia Gudbjörnsdottir, Överläkare
 
010-441 00 00 vx 
Registercentrum, Registeransvarig NDR
413 45 Göteborg

Marion Gunther, Överläkare
 
0500-43 10 00 vx
Medicinkliniken SKAS Skövde
541 85 Skövde

Anders Sjöberg, Överläkare
 
0320-77 80 00 vx
Med.klin., SÄS Skene
511 81 Skene

Hjördis Fohrman, Distriktsläkare
 
031- 43 09 00 vx
Närhälsan, Hjälbo
424 32 Angered

Lena Johansson, Distriktsläkare
 
0320-77 93 01 vx, 0320/779260 sekr.
Närhälsan, Skene
511 81 Skene  

Annika Adlerberth, Överläkare
 
031- 342 10 00
Med.klin. SU Östra
416 85 Göteborg

Lotte Waller, Överläkare
 
031-342 10 00 vx
Med.klin SU/Mölndal
431 80 Mölndal

Peter Fors, Överläkare
 
0322-22 60 00 vx
Medicinkliniken
441 83 Alingsås 

Jan Alvång, Distriktsläkare
   
0520-49 50 00 vx
Närhälsan, Källstorp
461 59 Trollhättan

Olof Strandberg, Överläkare
 
 031-65 70 00 vx
Med.klin. Lundby sjukhus
417 17 Göteborg

Bo Rylander, Distriktsläkare
 
0500- 43 10 00 vx
Närhläsan Norrmalm
541 30 Skövde

Detlef Hess, Överläkare
 
033-616 10 00 vx
Med.klin. SÄS Borås
501 82 Borås

Henri Toivonen, överläkare
 
0500-43 10 00 vx
Barnkliniken SKAS Skövde
541 85 Skövde

Annika Dotevall, Överläkare
 
031- 342 10 00 vx
Med.klin. SU Östra
416 85 Göteborg 

Pia Steffenssen, Distriktsläkare
 
0510 - 854 38
Närhälsan Ågorsskogens vårdcentral
Lidkköping 

Karin Looström Muth, Överläkare
 
0303 - 980 00 vx
Med.klin. Kungälsvssjukhus
442 83 Kungälv 

Gun Forsander, Överläkare
 
031- 342 10 00vx
Diabetesmottagningen, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus
416 85 Göteborg 

Kristina Gustavsson Karlsson, Diabetessjuksköterska

 
Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 Borås
033 - 616 10 41


Lise-Lotte Möller, Diabetessjuksköterska

 
0510-85 000 vx
Medicin avd 5, Lidköping sjukhus
531 85 Lidköping 

Kerstin Ljung, Diabetessjuksköterska
 
010-435 00 00 vx
Diabetesmottagningen, NÄL
461 85 Trollhättan

Rebecka Enander, Överläkare
 
0500-43 10 00vx
Barn-och ungdomsmedicin, Skövde
541 85 Skövde

Jarl Torgerson, Medicinsk rådgivare
 
010- 441 00 00 vx
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
405 44 Göteborg

Linda Lord, Produktspecialist CLP
 
Centrum för läkemedelsnära produkter

Bo Berger, Medicinsk rådgivare
 
0500-43 10 00 vx
Medicinmottagningen, Kärnsjukhuset Skövde
541 85 Skövde

Kinna Helgesson, Diabetessjuksköterska
 
031-340 22 00 vx
Capio Vårdcentral Sävedalen
433 65 Sävedalen

Katarina Eeg-Olofsson, Överläkare, Representant NDR
 
031-34210 00 vx
Diabetesmottagningen, SU
413 45 Göteborg 

Kent Olausson, adjungerad från Diabetesföreningen
 

uiqt|wB{|qo5i||%vittHumlqkqvm5o}5{m{|qo5i||%vittHumlqkqvm5o}5{mKiz|mzH%vozmoqwv5{mivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB{mqri5vwzl{|zwuH|qlipwtu5{m{mqri5vwzl{|zwuH|qlipwtu5{mzioviz5pivi{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{{qtq5umzsw}tw%vH%vozmoqwv5{m%vi{{qtq5umzsw}tw%vH%vozmoqwv5{muiqt|wB[wnnqi5o}ljrwzv{lw||qzHo}5{m[wnnqi5o}ljrwzv{lw||qzHo}5{muiqt|wBuizqwv5oüv|pmzH%vozmoqwv5{muizqwv5oüv|pmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5{rwjmzoH%vozmoqwv5{mivlmz{5{rwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBprwzlq{5nwpzuivH%vozmoqwv5{mprwzlq{5nwpzuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5mtq{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5mtq{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5iltmzjmz|pH%vozmoqwv5{mivvqsi5iltmzjmz|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||m5%wittmzH%vozmoqwv5{mtw||m5%wittmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5nwz{H%vozmoqwv5{mxm|mz5nwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5it%vivoH%vzmoqwv5{mriv5it%vivoH%vzmoqwv5{muiqt|wBwtwn5{|zivljmzoHkixqw5{mwtwn5{|zivljmzoHkixqw5{muiqt|wBjw5z%ytivlmzH%vozmoqwv5{mjw5z%ytivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBlm|tmn5pm{{H%vozmoqwv5{mlm|tmn5pm{{H%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzq5|wq%vwvmvH%vozmoqwv5{mpmvzq5|wq%vwvmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBIvvqsi5lw|m%vittH%vozmoqwv5{mIvvqsi5lw|m%vittH%vozmoqwv5{mxqi5{|mnnmv{mvH%vozmoqwv5{msizqv5tww{|zwuH%vozmoqwv5{mo}v5nwz{ivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5o}{|i%v{{wv4sizt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5o}{|i%v{{wv4sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtq{m4tw||m5uwttmzH%vozmoqwv5{msmz{|qv5tr}voH%vozmoqwv5{mzmjmksi5mvivlmzH%vozmoqwv5{mrizt5|wzomz{wvH%vozmoqwv5{mtqvli5twzlH%vozmoqwv5{mjw5jmzomzH%vozmoqwv5{msqvvi5pmtom{{wvH%vozmoqwv5{msi|izqvi5mmo4wtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmv|5wti}{{wvH|mtqi5kwusmv|5wti}{{wvH|mtqi5kwuuiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m