Utvärdering av grupputbildningen

Att utvärdera effekten av utbildningen ur aspekterna kunskap, empowerment och livskvalitet ger en god bild av hur grupputbildningen påverkat deltagarna. På sidorna 4 och 5 i handledarmanualen läser du mer om kunskapsutvärdering, mått av empowerment samt mått på livskvalitet genom mätinstrumentet "Ta tempen på din hälsa". Nedan finns de självskattningsformulär och tolkningar du behöver för att göra utvärderingen ur dessa aspekter. I kolumnen till höger på sidan hittar du utbildningsmaterialet som pdf. 

Klicka på länkarna för att ladda ner formulären som pdf   

 

 

 

 

>Kunskapsutvärdering före utbildningen

>Kunskapsutvärdering efter utbildningen

>Utvärdering av empowerment

>Ta tempen på din hälsa

 

 

 

 

uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m