Koordinatorer för de medicinska sektorsråden

Allmänmedicin - Christina Möller 
AN/OP/IVA - Mikael Bengtsson
Barn-och ungdomspsykiatri - Stephan Ehlers
Barnsjukvård -
Bild- och funktionsmedicin - Robert Sinclair
Dermatologi och venerologi -
Diabetes - Anna Wallman
Geriatrik - Jan Maesel
Hjärtsjukvård - Lena Gustafsson
Infektion - Christina Åhrén
Internmedicin - Anna Wallman
Kirurgi -
Kvinnosjukvård -
Käkkirurgi - Lena Kronvall
Laboratoriemedicin - Robert Sinclair
Neurosjukvård - Robert Sinclair
Njursjukvård - Anna Christiansson
Odontologi -  Lena Kronvall
Ortopedi och handkirurgi - Wenche Jenssen
Prehospital vård - Robert Sinclair
Psykiatri - Lise-Lotte Risö Bergerlind
Rehabiliteringsmedicin - Jan Maesel
Reumatologi - Anna Lindhé
Strokesjukvård - Mikael Bengtsson
Tumör - Anna Karevi Verdoes
Urologi -
Ögonsjukvård - Anna Wallman
Öron, näsa, hals - Wenche Jenssen

Läs mer om de medicinska sektorsråden

Tillbaka till startsidan för de medicinska sektorsråden
De medicinska rådens verksamhetsberättelser
De medicinska rådens årsplaner

Ordförande medicinska sektorsråd

Ledamöter medicinska sektorsråd

Ordförandekonferenser

Referat och anteckningar

Antagna vårdprogram

uiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mxpiv5mptmz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5{qvktiqzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5uim{mtH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5{qvktiqzH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5{qvktiqzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5kpzq{|qiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmvkpm5rmv{{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5{qvktiqzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{m4tw||m5zq{wjmzomztqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5uim{mtH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5%vmzlwm{Hzkk%vi{|5{muiqt|wBivvi5%wittuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmvkpm5rmv{{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m