Ledamöter i de regionala medicinska sektorsråden

Telefonnummer, e-postadresser och mer information finns längst ner på sidan.

Akutsjukvårdsrådet

Monica Hjelmgren - ordförade, SÄS, 501 82 Borås


 

 

Allmänmedicin

Agneta Hamilton, Vårdcentralen Kusten - Praktikertjänst AB, 442 50 Ytterby - Ordförande 
Anki Andersson, Vårdcentralen Kusten-Praktikertjänst AB, 442 50 Ytterby - sekreterare
Monica Ericson-Sjöström, Åby VC, 431 21 Mölndal
Karin Rignér, Primärvården Lillhagsparken 6, 422 50 Göteborg
Jens Halldin, Närhälsan Hjälbo, 424 32 Angered
Mats Elm, Primärvården, 504 55 Borås
Stefan Bergman, Sahlgrenska Akademin, Gbg Universitet, 411 33 Göteborg
Jörgen Månsson, Sahlgrenska Akademin, Gbg Universitet, 411 33 Göteborg
Ulf Lindblad, Sahlgrenska Akademin, Gbg Universitet, 411 33 Göteborg
Per Häggblad, PV-adm,  504 55 Borås
Ulf Svensson, Regionens Hus, 542 87 Mariestad
Monica Radeberg, PV-förvaltningen, Ljungskile
Arne Nässén, Capio VC Gårda, 416 64 Göteborg
Carl-Peter Anderberg, Kungsportsläkarna, 400 10 Göteborg
Helena Blomqvist, Primärvårdsrehab Olskroken, 416 65 Göteborg
Izabella Miernik-Zetterqvist, Habilitering & Hälsa, 411 18 Göteborg
Dirk Vleugels, Närhälsan, 541 40 Skövde
Margareta Berzén, Närhälsan, Chefläkaravdelningen, 422 50 Hisings Backa


Anestesi/operation/intensivvård

Johan Snygg, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - Ordförande
Åsa Haraldsson, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Ulf Angerås, Koncernstab hälso-och sjukvård, 405 44 Göteborg
Sven-Erik Ricksten, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 411 33 Göteborg
Eira Stokland, SU/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg
Anders Enskog, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Stefan Lundin, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Ingemar Brunsson, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Birgitta Lindqvist, NU-Sjukvården, 461 85 Trollhättan
Michael Rådström, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Krister Lofving, SkaS, 541 85 Skövde
Anki Snygg, SÄS, 501 82 Borås
Elisabet Wennberg, Kungälvssjukhus, 442 83 Kungälv
Ulla Nathorst Westfelt, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Silvana Naredi, Göteborgs Universitet, 416 85 Göteborg
Nina Widfeldt, SÄS, 501 82 Borås
Birgitta von Fieandt, SU/Sahlgrenska, 416 85 Göteborg - sekreterare
Maja Ewert, Hallandssjukhus, 432 81 Varberg, 
Peter Dahm, SU/Mölndal, 431 80 Mölndal

Barnsjukvård

Peter Almgren, Barn-och ungdomsmedicin Kungshöjd, 411 19 Göteborg- ordförande
Maja Berndes, Barn- och ungdomsmottagningen, 443 25 Lerum
Kate Abrahamsson, SU/Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg
Ola Hafström, SU/Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg
Ann-Sofie Cavefors, Centrala barnhälsovården, 422 50 Hisings Backa
Lars Gelander, Angereds Närsjukhus, 424 22 Angered
Daniel Holmgren, SkaS, 541 85 Skövde
Niklas Segerdahl, SÄS, 501 82 Borås
Maria Söderberg, SkaS, 541 85 Skövde
Per Wekell, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Eva Tovinger, SÄS, 501 82 Borås
Svante Swerkersson, SkaS, 541 85 Skövde
Jovanna Dahlgren, SU/Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg
Anne-Berit Ekström, SU/Område 1, Rehabilitering, 418 77 Göteborg
Josefine Roswall, Halmstads sjukhus, 301 85 Halmstad (adj)
 

  

Barn- och ungdomspsykiatri

Katarina Andersson, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv - ordförande
Marie Carlsson, SU/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg
Ragnheidur Sigurdóttir, NU-sjukvården, 462 23 Vänersborg
Gerd Karlsson, NU-sjukvården, 462 23 Vänersborg
Eva Hedström, SÄS, 501 82 Borås
Lena Risö, SÄS, 501 82 Borås
Annelie Sundén-Gustavsson, SkaS, 541 85 Skövde
Gudrun Nolskog, SkaS, 541 85 Skövde
Suzanne Ågård, SU/Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, 411 18 Göteborg
Elisabet Wentz, SU/Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, 411 18 Göteborg
Lena Spak, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv (adj)
Urban Johansson, Habilitering & Hälsa, 541 50 Skövde (adj)
Magnus Oléni, Psykiatri Halland, 301 80 Halmstad (adj)
Marie-Louise Lundgren, Koncernstab hälso-och sjukvård, 405 44 Göteborg (adj)
Lise-Lotte Risö- Bergerlind, Koncernstab hälso-och sjukvård, 405 44 Göteborg (adj)
 

Bild- och funktionsmedicin

Carl Backman, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv - ordförande
Susanne Blidberg, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv  - sekreterare
Peter Gjertsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Ann-Christine Frendius, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Martin Rösman, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Eira Stokland, SU/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg
Ingmar Brunsson, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Gunilla Nilsson, SkaS, 541 85 Skövde
Els-Marie Raupach, SkaS, 541 85 Skövde
Mikael Hellström, Sahlgrenska Akademin, GU, 441 33 Göteborg
Anette Nordström, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Ulf Cederbom, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Eva Johansson, SÄS, 501 82 Borås
Katarina Wahlström, SÄS, 501 82 Borås
Peter Friberg, Sahlgrenska Akademin, GU, 411 33 Göteborg
Sören Sandström, SkaS, 541 85 Skövde

Dermatologi och venerologi

Mikael Alsterholm, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - ordförande
Joanna Holm, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Alexandra Forssgren, SkaS, 541 85 Skövde
Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenak Akademin, GU, 411 33 Göteborg
Katri Granger, Frölunda Specialistsjukhus, 421 22 Västra Frölunda
Gunnar Nyman, Hudläkarmott, 503 30 Borås (adj)
Mikael Alsterholm, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Heike Petersen, Halland
Kerstin Petrén, Koncernstab hälso-och sjukvård, 405 44 Göteborg - koordinator

Diabetes 

Stig Attvall, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - ordförande
Victoria Carter, Alingsås, 441 83 Alingsås - sekreterare
Seija Nordström, Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm
Ragnar Hanås, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Vassili Merkoulov, NU-sjukvården, 451 80 Uddevalla
Soffia Gudbjörnsdottir, Registercentrum, 413 45 Göteborg
Marion Günther, SkaS, 541 85 Skövde
Anders Sjöberg, SÄS, 511 81 Skene
Hjördis Fohrman, Närhälsan Hjälbo, 424 32 Angered
Lena Johansson, Närhälsan Skene, 511 81 Skene
Annika Adlerberth, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Lotte Waller, SU/Mölndal, 431 80 Mölndal
Peter Fors, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Jan Alvång, Närhälsan Källstorp, 461 59 Trollhättan
Olof Strandberg, Lundby sjukhus, 417 17 Göteborg
Bo Rylander, Närhälsan Norrmalm, 541 30 Skövde
Detlef Hess, SÄS, 501 82 Borås
Henri Toivonen, SkaS, 541 85 Skövde
Annika Dotevall, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Pia Steffenssen, Närhälsan Ågorsskogens vc, 531 51 Lidköping
Karin Looström Muth, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Gun Forsander, SU/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg
Kristina Gustavsson Karlsson, SÄS, 501 82 Borås
Lise-Lotte Möller, SkaS, 531 85 Lidköping
Kerstin Ljung, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Rebecka Enander, Barn och ungdomsmedicin, 541 85 Skövde
Linda Lord, Centrum för läkemedelsnära produkter, Lillhagen, 422 50 Göteborg
Bo Berger, SkaS, 541 85 Skövde
Kinna Helgesson, Capio vc, 433 65 Sävedalen
Katarina Eeg-Olofsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Kent Olausson, adjungerad från Diabetesföreningen

Geriatrik

Christer Nyman, SU/Östra, 416 85 Göteborg - ordförande
Therese Johansson, SU/Mölndal, 431 80 Mölndal- sekreterare
Jacob Wulfsberg, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Simina Gherman, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Ewa Waern, SU/Mölndal, 431 80 Mölndal
Per Broman, NU-sjukvården, 451 80 Uddevalla
Dan Mellström, SU/Mölndal, 431 80 Mölndal 
Ingalill Andersson, SU/Mölndal, 431 80 Mölndal

Hjärtsjukvård

Per Albertsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - ordförande
Erik Frick, SkaS, 541 85 Skövde
Mikael Dellborg, Sahlgrenska Akademin, GU, 411 33 Göteborg
Helén Sjöland, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Martin Risenfors, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Henrik Fryklund, NU- sjukvården, 461 85 Trollhättan
Anne Devall Granelli, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Hans Trygesen, SÄS, 501 82 Borås
Per-Ola Enander, SkaS, 531 85 Lidköping
Jakob Gäbel, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Rickard Roupe, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Markus Lingman, Varbergs sjukhus, 432 81 Varberg
Kristjan Karason, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Sultan Zarin, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Snezana Kostadinska, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - sekreterare

Infektionssjukdomar/klinisk mikrobiologi/smittskydd och sjukhushygien

Lars-Magnus Andersson, SU/Östra, 416 85 Göteborg - ordförande
Bernt-Ove Larsson, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Rolf Jungnelius, SÄS, 501 82 Borås
Mats Dahl, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Per Follin, Smittskyddsenheten, 411 18 Göteborg
Marianne Jertborn, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Thomas Wahlberg, SkaS, 541 85 Skövde
Johan Westin, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Sven Öberg, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Mats Erntell, Hallands sjukhus, 301 85 Halmstad (adj)

Internmedicin

Anette Trenge-Jarlshammar, SkaS, 541 85 Skövde - ordförande
Margareta Hansson, SkaS, 541 85 Skövde - sekreterare
Maria Taube, SU/Sahlgrenska, 413 85 Göteborg
Dick Stockelberg, SÄS, 501 82 Borås
Mona Palmqvist, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Jennie Lönnbro Widgren, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Henrik Norrsell, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Eva Ekerstad, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Camilla Högström, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Gunilla Cederbom, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Ann Törnell, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Radh Sadik, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Jonas Feldthusen, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Anders Ågård, Angereds Närsjukhus, 424 22 Angered
Marianne Berndtsson, SÄS, 501 82 Borås
Jörgen Isgaard, Sahlgrenska akademin, GU, 411 33 Göteborg
Per-Ove Stotzer, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Jerker persson, Hallands lasarett, 432 81 Varberg (adj)
Leif Lapidus, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg (adj)

Kirurgi inkl plastikkirurgi och kärlkirurgi

Christina Svärd, Ö/Sahlgrenska, 416 85 Göteborg- ordförande
Hans Lönroth, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Ingela Brogren, Ö/Sahlgrenska - sekreterare
Lars Rydberg, 
Maria Wiksten Eriksson, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Kate Abrahamsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Henrik Jonsson, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Anna Elander, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Gunnar Rimbäck, Frölunda specialistsjukhus, 421 22 Västra Frölunda
Christina Svärd, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Claes Jönsson, Boic
Magnus Täreby, SÄS, 501 82 Borås
Malte Norström, Kungälvs sjukhus, 422 83 Kungälv
Anna-Karin Forsell, Kungälvs sjukhus, 422 83 Kungälv
Ilias Tsiolis, Kungälvs sjukhus, 422 83 Kungälv
Johan Tjärnström, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Klas Österberg, SU/Sahlgrenska, 413 85 Göteborg
Hans Boman, SÄS, 501 82 Borås
Marie-Lois Ivarsson, Varbergs sjukhus, 432 81 Varberg (adj)
Per Lindnér, SU/Transpalantationscentrum, 413 45 Göteborg
Peter Naredi, Sahlgrenska Akademin, GU, 411 33 Göteborg


Kvinnosjukvård

Lotta Wassén, SU/Sahlgrenska, 413 85  Göteborg- ordförande
Joy Ellis,Närhälsan, 422 50 Hisings Backa
Serney Bööj, SÄS, 501 82 Borås
Maud Ankardal, Kvinnosjukvården i Halland, 301 85 Halmstad
Lisa Löf Martander, Nu-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Ian Milsom Sahlgrenska Akademin, GU, 416 85 Göteborg
Lena Otterlind, SU/Sahlgrenska, 413 85 Göteborg
Corinne Pedroletti, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Margareta Bergius, Frölunda specialistsjukhus, 421 22 Västra Frölunda
Monika Bondesson, primärvårdschef  1177, Västra Götaland

Anne Wennberg, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Gerald Wallstersson, SkaS, 541 85 Skövde

Käkkirurgi

Lars Rasmusson, Specilistkliniken för käkkirurgi,  413 90 Göteborg - ordförande
Mats Wallström, Specialistkliniken för käkkirurgi, 413 90 Göteborg
Sten Gunnarsson, Specilistkliniken för käkkururgi, 501 82 Borås
Göran Widmark, Specialistkliniken för käkkirurgi, 431 80 Mölndal
Patricia Burgos, Öron- näsa och hals kirurgi, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Göran Kjeller, Specilaistkliniken för käkkirurgi, 413 90 Göteborg
Mariana Edvinsson, Käkkirurgi, SkaS, 541 85 Skövde

Laboratoriemedicin

Susann Skovbjerg, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg- ordförande
Camilla Hesse,Göteborgs Universitet,  411 33 Göteborg
Henrik Zetterberg, Su, Mölndal, 431 80 Mölndal
Roman Krenz, SÄS, 501 82 Borås
Anders Oldfors, Göteborgs Universitet, 411 33 Göteborg
Magnus Hansson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Anders Elmgren,  SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Barbara Usener, Capio Diagnostik AB, 541 85 Skövde
Ann-Marie Jacobsen, Capio Diagnostik AB, 541 85 Skövde
Sotirios Oikonomou, SÄS, 501 82 Borås
Bengt Andersson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Lovisa Lovmar, SU/Sahlgrenska, 413 90 Göteborg
Rille Pullerits, Avd Klinisk immunologi, 402 34 Göteborg 
Peter Hallersund, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Nina Kamenska, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan 

Neurosjukvård

Mikael Edsbagge, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - ordförande
Goran Delic, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Magnus Tisell, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Magnus Fogelberg, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Anders Hedström, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Christina Wikman-Lundbom, Kungälvs sjukhus, 422 83 Kungälv - sekreterare
Anders Larsson, SÄS, 501 82 Borås
Natalia Mossberg, Angereds Närsjukhus, 424 44 Angered
Lena Rutberg, SkaS, 541 85 Skövde
Maria Kneider, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Lars Rosengren, Sahlgrenska Akademin, 413 45 Göteborg
Anders Friborg, Varbergs sjukhus, 432 81 Varberg (adj)

Njursjukvård

Per Dahlberg, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan - Ordförande
Ann Stenman, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - sekreterare
Henrik Hadimeri, SkaS, 541 85 Skövde
Jennie Lönnbro Widgren, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Inger Holm Gunnarsson, SÄS, 501 82 Borås
Bernd Ramsauer, SkaS, 541 85 Skövde
Gregor Guron, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Marie Felldin, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg (adj)
Ulf Persson, Lundby sjukhus, 417 17 Göteborg (adj)
Janusz Goch, Mössebergsdialysen, 521 85 Falköping (adj)
Arsim Birinxhiku, Varbergs sjukhus, 432 81 Varberg (adj)

Odontologi

Anders Jonsson, Praktikertjänst Tandvården Hisinge Hus, 417 24 Göteborg - ordförande
Susanne Mälsjö, Folktandvården Lindome, 437 30 Lindome - vice ordförande
Björn Öhberg, Folktandvårdens administration, 411 04 Göteborg 

Björn Molander, Specialistkliniken för odontologisk radiologi, 413 45 Göteborg
Anders Ljungné, Tandvårdschef, Folktandvården, 411 04 Göteborg
Farid Akhlaghi, Privattandläkare Specialisttandvård, 434 40 Kungsbacka
Anders Jonsson, Privattandläkare Allmäntandvård
Ann-Charlotte Sundelin, Förvaltningsledning, 413 45 Göteborg
Lena Rignell, Specialkliniken för sjukhustandvård, 431 80 Mölndal
Mats Wallström, Specialistkliniken för käkkirurgi, 413 45 Göteborg
Thomas Kvist, Instutionen för odontologi, 413 85 Göteborg
Ken Hansen, Specialistkliniken för ortodonti, 413 45 Göteborg 

Ortopedi och handkirurgi

Arvin Yarrolahi, NU-sjukvården 416 85 Trollhättan - ordförande
Elisabeth Carlsson, Nu-sjukvården, 416 85  - sekreterare
Ulf Eklund, Frölunda sjukhus, 421 22 Västra Frölunda
Henrik Malchau, SU/Sahlgrenska
Ingemar Olsson, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Stefan Magnusson, SÄS, 501 82 Borås
Niklas Johansson, SkaS, 541 85  Skövde
Kristian Tullhög Stjerna, SkaS, 541 85 Skövde
Espen Amundsen, Kungälvssjukhus, 442 34 Kungälv
Jan Axelsson, Region Halland, 301 80 Halmstad
Helena Brisby, Sahlgrenska Akademin, GU, 411 33 Göteborg
Ann Nachemson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Helena Edebo, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv

Regionala rådet för prehospital akutsjukvård (RRPA)

Kihlgren, Mats  – Ordförande,  PKMC – Koncernkontoret

Andersson, Kurt – SU Ambulanssjukvård

Arnell, Per – KU Ambulanshelikoptern

Claesson, Tommy – KU Ambulanssjukvården

Hallén, Hans – SKAS Ambulanssjukvård

Hjelmgren, Monica – SÄS Ambulanssjukvård

Högman, Carl – SKAS Ambulanssjukvård

Jonsson, Joakim – SU Ambulanssjukvård

Juwél-Egeland, Anna-Karin – SU Ambulanssjukvård

Kalin, Björn – NU Ambulanssjukvård

Kihlgren, Mats – PKMC – Koncernkontoret

Linde, Joacim – KU Ambulanssjukvård

Sinclair, Robert – Koncernkontoret

Söderberg, Joakim – NU Ambulanssjukvård

Zamac, Katarina – SÄS Ambulanssjukvård

Örninge, Per – PKMC – Koncernkontoret

 

Berner, Andreas – PKMC – Koncernkontoret - Sekreterare

 


Psykiatri

Eva Blixt, Nu-sjukvården, 461 85 Trollhättan- ordförande
Johan Sandelin, SU/Östra, 463 45 Göteborg
Zsofia Gombos, SÄS, 501 82 Borås
Margareta Malm, Koncernstab hälso-och sjukvård, 405 44 Göteborg
Ove Johansson, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Thomas Weijstam, Region Halland
Jane Johansson, SkaS, 541 85 Skövde
Bengt-Arne Andersson, SÄS, 501 82 Borås
Per Persson, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Kent Storm, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Pia Rydell, SU/Östra, 413 85 Göteborg
Tobias Nordin, SU/Östra, 413 45 Göteborg
John Sandelin, SU/Östra, 413 45 Göteborg
Hugo Wallén, SU/Östra, 413 45 Göteborg
Margda Waern, Sahlgrenska Akademin, GU, 411 33 Göteborg
Mikael Landén, Sahlgrenska Akademin, 411 33 Göteborg
Katarina Andersson, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Alessio Degl'innocenti, SU/Sahlgrenska, 416 85 Göteborg
Helen Karlsson Darhed, SU/Sahlgrenska, 416 85 Göteborg
Meritxell Casanovas Roca, SkaS, 541 85 Skövde
Julia Walvenius, SÄS, 541 85 Borås
Göran Eiman, Kungälv, 442 83 Kungälv

Rehabiliteringsmedicin

Ann Sörbo - ordförande, SÄS, 501 82 Borås
Åsa Lundgren-Nilsson, SU/Högsbo, 400 43 Göteborg
Lena Rutberg, SkaS, 541 85 Skövde
Trandur Ulfarsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Katharina Stibrant-Sunnerhagen, Shalgrenska Akademin, GU, 411 33 Göteborg
Christina Wikman-Lundbom, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Jesper Åberg, NU-sjukvården, 541 80 Uddevalla
Eva Beckung, SU/Sahlgrenska, 431 80 Mölndal
Ulrica Jonsson, Habilitering & Hälsa, 411 18 Göteborg

Reumatologi

Katarina Almehed, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - ordförande
Carina Thorell, SU/Sahlgrenska, 41345 Göteborg  - sekreterare
Inger Gjertsson, Sahlgrenska Akademin, GU, 411 33 Göteborg
Martin Hedberg, SÄS, 501 82 Borås
Karin Svensson, SkaS, 541 85 Skövde
Dan Norberg, NU-sjukvården, 541 80 Uddevalla
Katarina Almehed, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Solveig Oskarsdottir, SU/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg
Anneli Bilberg SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg 
Ulf Lindström, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg (adj)
Mats Dehlin, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg (adj)
Christina Dackhammar, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg (adj)
Annika Teleman,  Region Halland (adj)

 

Strokerådet

Lars Rosengren, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - ordförande
Catharina Wede, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - sekreterare
Karin Byström, Närhälsan Sörhaga Rehab mottagning, 441 33 Alingsås
Britt-Louise Olsson, SÄS, 501 82 Borås
Lena Sjöberg, Ulricehamns kommun, 523 30 Ulricehamn
Claes Gustafsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Jesper Poucette, Rehab, 531 85 Lidköping
Brita Eklund, Alingsås - adj
Vivi-Ann Dahy, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Margrethe Tönder, Kungälv - adj
Zoltan Fekete, SÄS - adj
Björn Wannebo, ordförande Strokeförbundet
Monica Holmlund, Strokeförbundet anhörigperspektivet
Johan Gelin, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
David Révész, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Jan-Erik Karlsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Anneli Schwarz, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Jerry Larsson, SU/Högsbo, 413 45 Göteborg
Gunilla Swedberg, SU/Möndal, 413 80 Mölndal
Maria Malmquist, SksS, 541 85 Skövde
Ingrid Ljungberg, Härrlanda, 402 61 Göteborg

Tumörrådet

Marie Lindh, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - ordförande
Agneta Hamilton, Praktikertjänst AB, 422 50 Ytterby
Ali Khatami, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Peter Gjertsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Anette Trenge-Jarlshammar, SkaS, 541 85 Skövde
Christer Ewaldsson, Frölunda specialistsjukhus, 421 22 Västra Frölunda
Christian Schaefer, Specialistkliniken för käkkirurgi 413 45 Göteborg
Ewa Waern, SU/Mölndal, 431 80 Mölndal
Göran Matejka, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Göran Magyar, Hallands sjukhus
Magnus Niklasson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Maria Wiksten Ericsson, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Hans Lönroth, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Lars Rydberg, SkaS, 541 85 Skövde
Lars Lundgren, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Johan Snygg, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Lotta Wassén, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Dick Stockelberg, SÄS, 501 82 Borås
Jan Nyman, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Per Lundgren, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Göran Carlsson, SU/Östra, 416 85 Göteborg (adj)
Nils Conradi, Regionalt Cancercentrum Väst, 413 45 Göteborg

Urologi

Maria Frånlund, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg - ordförande
Hans Boman, SÄS, 501 82 Borås
Maria Frånlund, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Sasan Sayadi, SkaS, 541 85 Skövde
Lars Rydberg, SkaS, 541 85 Skövde
Magnus Boustedt, SkaS, 541 85 Skövde
Jesper Swärd, NU-sjukvården, 451 80 Uddevalla
Henrik Jonsson, Alingsås lasarett, 441 33 Alingsås
Reza Sohrabpour, Lundby sjukhus, 417 17 Göteborg (adj)
Niclas Johansson, Hallands sjukkhus, 301 85 Halmstad (adj)

Ögonsjukvård

Rebecca Oscarsson, SkaS, 541 85 Skövde - ordförande
Bertil Lindblom, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Christina Öberg, NU-sjukvården, 451 80 Uddevalla
Martin Takac, SkaS, 541 85 Skövde
Anna Toftgård, SÄS, 501 82 Borås
Robert Olbe, SU/Mölndal, 431 80 Mölndal
Alf Nyström, SU/Mölndal, 431 80 Mölndal
Maria Norén-Axelsson, Frölunda specialistsjukhus, 421 22 Västra Frölunda


Öron-, näsa- och halssjukvård

Lena Hedlund, SÄS, 501 82 Borås - ordförande
Ylva Dahlin Redfors, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Radoslava Jönsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Hans Dotevall, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Johan Hellgren, Sahlgrenska Akademin, GU, 411 33 Göteborg
Lena Eriksson, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Martin Takac, SkaS, 541 85 Skövde
Cecilia Alexandersson, Förlunda Specialistsjukhus, 421 22 Västra Frölunda
Finn Jörgensen, Halmstads lasarett, 301 85 Halmstad (adj)

Läs mer om de medicinska sektorsråden

Tillbaka till startsidan för de medicinska sektorsråden

De medicinska rådens verksamhetsberättelser

De medicinska rådens årsplaner

Ordförande medicinska sektorsråd

Kontaktpersoner medicinska sektorsråd

Ordförandekonferenser

Referat och anteckningar

 

 

 

 

 

uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m