Ordförande i de regionala medicinska sektorsråden

Akutsjukvårdsrådet
Monica Hjelmgren, SÄS, 501 82 Borås  

Allmänmedicin
Agneta Hamilton, Vårdcentralen Kusten, Praktikertjänst AB, 442 50 Ytterby,

Anestesi/operation/intensivvård
Johan Snygg, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

Barnsjukvård
Peter Almgren, PV barn- och ungdomsmedicin, 411 19 Göteborg

Barn- och ungdomspsykiatri
Katarina Andersson, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv

Bild- och funktionsmedicin
Carl Backman, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv

Dermato och venereologi
Mikael Alsterholm, SU/Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg

Diabetes
Stig Attvall, SU/Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg

Geriatrik
Christer Nyman,  SU/Östra, 416 85 Göteborg

Hjärtsjukvård
Per Albertsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg 

Infektion
Lars-Magnus Andersson, SU/Östra, 416 85 Göteborg

Internmedicin
Anette Trenge-Jarlshammar, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde

Kirurgi inkl plastik- och kärlkirurgi
Christina Svärd, Ö/Sahlgrenska, 416 85 Göteborg

Kvinnosjukvård
Lotta Wassén, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

Käkkirurgi
Lars Rasmusson, Folktandvården Specialistkliniken, 402 33 Göteborg

Laboratoriemedicin
Susann Skovbjerg, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

Neurosjukvård
Mikael Edsbagge, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

Njursjukvård
Per Dahlberg, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan 

Odontologi
Anders Jonsson, Tandvården Hisinge Hus, 417 24 Göteborg

Ortopedi och handkirurgi
Arvin Yarollahi, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan


Prehospitalvård
Mats Kihlgren, Prehospitals- och katastrofmedicinskt centrum, 416 68 Göteborg

Psykiatri
Eva Blixt, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan

Rehabiliteringsmedicin
Ann Sörbo, SÄS, 501 82 Borås

Reumatologi
Katarina Almehed, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg 

Stroke
Lars Rosengren, SU/Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg

Tumör
Marie Lindh, SU/Sahlgrenska sjukhus, 413 45 Göteborg 

Urologi
Maria Frånlund, SU/Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg 

Ögonsjukvård
Rebecca Oscarsson, SkaS, 541 85 Skövde

Öron-, näs- och halssjukvård
Lena Hedlund, SÄS,   502 82 Borås

Läs mer om de medicinska sektorsråden

Tillbaka till startsidan för de medicinska sektorsråden

De medicinska rådens verksamhetsberättelser

De medicinska rådens årsplaner

Ledamöter medicinska sektorsråd

Kontaktpersoner medicinska sektorsråd

Ordförandekonferenser

Referat och anteckningar

Antagna vårdprogram

uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m