Ordförandekonferenser

Hälso- och sjukvårdsdirektören samlar 4-5 gånger per år ordförandena i de regionala medicinska sektorsråden till konferens. Övriga medverkande är sjukhus- och primärvårdsdirektörerna samt tjänstemän från regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Vid konferenserna behandlas aktuella teman inom hälso- och sjukvårdsområdet, information från hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, övergripande strategiska frågor samt de uppdrag som
lämnats till sektorsråden.

Kalendarium
Tider för ordförandekonferenser för de medicinska sektorsråden 2017
DAG                   Tid              Plats
2 mars            Kl 9-15  
11 maj            Kl 9 - 15   
31 augusti     Kl 9 - 15
26 oktober     Kl 9 - 15 

  
Läs mer om de medicinska sektorsråden

Tillbaka till startsidan för de medicinska sektorsråden

De medicinska rådens verksamhetsberättelser

De medicinska rådens årsplaner

Ordförande medicinska sektorsråd

Ledamöter medicinska sektorsråd

Kontaktpersoner medicinska sektorsråd

Referat och anteckningar

 


 
  
 
 
 
 
 

uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m