Ordförandekonferenser

2016

Minnesanteckningar 20160922

OH
Anns bilder 

Henrik Almgrens bilder 

HR 

Göran Stiernstedt  

Tobias Nilsson 

Peter Lönnroth 

Per Dubb 

Bilaga till Henrik Almgrens presentation


Minnesanteckningar 20160303

OH

 

2015

Minnesanteckningar 20151112

OH

Aktuellt från koncernstab hälso-och sjukvård,ekonomi, ordnat införande 

Aktuellt HR

Diagnostikrådet

Minnesanteckningar

SVEUS - Diabetes

SVEUS - förlossning

SVEUS - i korthet

SVEUS - metod introduktion

SVEUS - obesitaskirurgi

SVEUS - ryggkirurgi

SVEUS - stroke

OH
Aktuellt från hälso-och sjukvårdsdirektören
Aktuellt från koncernstab HR

SVEUS

Odontologiska sektorsrådet 

Kvalitetsarbete - Bill Hesselmar

Kvalitetsregister - Hjärtsjukvård


  Minnesanteckningar 20150604

OH
Aktuellt från hälso-och sjukvårdsdirektören
Aktuellt från hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförande
Aktuellt från Program och prioriteringsrådet 1
Aktuellt från Program och prioriteringsrådet 2
Aktuellt från koncernstab HR
Vägen till bästa möjliga hälso-och sjukvård för barn och unga i VGR

Utbildning, bemanning och rekrytering av barnläkare i VGR
Barncancer ett växande problem 

Journal via nätet i VGR
Erfarenheter från Region Skåne
Erfarenheter från Uppsala länslndsting

Nationell Patientöversikt - slutrapport

 

Minnesanteckningar 20150305
OH

Aktuellt från hälso-och sjukvårdsdirektören
Aktuellt från Program och prioriteringsrådet
Verksamhetsanalys
Regionala Tumörrådet och strålbehandling i VGR 

2014

Referat ordförandekonferens 2014-12-04
Ordförandekonferens 2015
OH
Aktuellt från Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Aktuellt från Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande
Aktuellt från Program och Prioriteringsrådet
Aktuellt från FoU 
Aktuellt från HR-strategiska
Regional utvecklingsplan för psykiatri - från vision till verklighet
Framtidens vårdinformation, ett realistiskt mål men hur når vi dit?
Regional modell för patientporcesser - uppföljning medicinska riktlinjer
Förbättringsarbete i Strokeprocessen - Lars Rosengren
Förbättringsarbete i Strokeprocessen - Claes Gustavsson

 

 

Referat ordförandekonferens 2014-10-02
OH
Aktuellt från Hälso-och sjukvårdsdirektören


Aktuellt från HR strategiska avdelningen

Ur led är tiden

Effektivare resursutnyttjande i hälso-och sjukvården
Inventering av läkarnas administrativa tid på SU

 

Referat ordförandekonferens 2014-05-08
OH
Mid Staffordshire - hur kunde detta hända och vad kan vi lära
Mätning av Patientsäkerhetskultur
Sjukhushandlingsplan för patientsäkerhet
Strukturerad journalgranskning - hur arbetar vi på sjukhus och kliniknivå
Aktuellt från Hälso- och sjukvårdsdirektör
Aktuellt från HR strategiska avdelningen
Strategisk kompetensförsörning till BoIC
TLV:s arbete med etiska ställningstaganden kring kostnadseffektivitet

Referat ordförandekonferens 
OH
Aktuellt från Hälso- och sjukvårdsdirektören
Aktuellt från HR strategiska avdelningen
Klinisk forskning regionalt och nationellt
Två perspektiv på VGR:s uppdrag inom forskning och innovation
Life science
Psykiatrins möjligheter nu och framåt
ECT-registret
Nationella självskadeprojektet
E-tjänster för stöd och behandling
PRIMNET Rehsam
Internetbaserad behandling 

2013

Referat ordförandekonferens 2013-12-05
OH
-
Aktuellt från Hälso- och sjukvårdirektören
- Aktuellt från Program och prioriteringsrådet, FoU
- Ordnat införande
- Aktuellt från HR strategiska avdelningen
- Information BOIC
- Regional vårdprocesser
- Uppföljning av återbesök

Referat ordförandekonferens 2013-10-10
OH
-
Aktuellt från Hälso- och sjukvårdsdirektören
- Aktuellt från HR strategiska avdelningen
- Produktionsstyrning
- Nationellt Hälsobibliotek - förstudie
- Kompetensförsörjning
- Kompetensförsörjning cancervård SkaS
- Kompetensförsörjning SU

Referat ordförandekonferens 2013-04-11

2011

2008

2007

2006

2005

    - Hjärtsjukvård 051116
    - Radiologi 051116

 

2004

Referat ordförandekonferens 040204

 

Läs mer om de medicinska sektorsråden

Tillbaka till startsidan för de medicinska sektorsråden

De medicinska rådens verksamhetsberättelser

De medicinska rådens årsplaner

Ordförande medicinska sektorsråd

Ledamöter medicinska sektorsråd

Kontaktpersoner medicinska sektorsråd

Ordförandekonferenser

Antagna vårdprogram

uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m