Aktuellt

strokekampanjen    
Ta del av....

Regional Riks-Strokedag 20 september 2012
Hur har regionens olika strokenheter förbättrats under 2011 jmf med tidigare
Uppföljning av förra årets regionala Riks-Strokedag
OH
Kunskapsstyrning för fortlöpande kvalitetsförbättringar
Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter
Tia-modulen i Riks-Stroke
Väst-Stroke

uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m