Strokerådets ledamöter

Styrgrupp

Rådets ordförande, FoUU ‐ Lars Rosengren, SU/Sahlgrenska
Planeringsledare ‐  Agneta Patriksson, Hälso‐ sjukvårdsavdelningen
Koordinator ‐ Catharina Wede, SU/Sahlgrenska
Sjukgymnast - Karin Byström,  Närhälsan Sörhaga Rehab.mottagning
Chefsarbetsterapeut ‐ Britt‐Louise Olsson, SÄS
MAS ‐ Lena Sjöberg, Ulricehamn
Stroke/TIA‐processledare/SU ‐ Claes Gustafsson
Distrikt/Rehab.läkare ‐ Jesper Poucette, Rehab. Lidköping

Till styrgruppen adjungerade Stroke/TIA‐processledare
Magnus Fogelberg - verksamhetschef Neurologi och rehabmedicin, NU-sjukvården
Brita Eklund, läkare Internmedicin, Alingsås
Margrethe Tönder, läkare Geriatrik, Kungälv
Eric Bertholds, läkare Medicin, SKaS
Zoltan Fekete, läkare Neurologi, SÄS

Övriga medlemmar
Ordförande Strokeförbundet/Västra Götaland och med rapporteringsansvar till NHR samt Afasiförbundet ‐ Björn Wannebo
Överläkare kärlkirurgi ‐ Sofia Strömberg, SU/Sahlgrenska
Överläkare Neurokirurg ‐ Hans Silander, SU/Sahlgrenska
Överläkare Neurologi/Stroke ‐ Jan‐Erik Karlsson, SU/Sahlgrenska
Dysphagi/tal‐logoped ‐ Anneli Schwarz, SÄS
Specialist i neuropsykologi - Elisabeh Åkerlund, SU/Högsbo
Dietist ‐ Gunilla Swedberg, SU/Mölndal
Kurator ‐ Maria Malmquist, SkaS
MAR ‐ Ingrid Ljungberg, Härlanda/Göteborg
VästKom- representeras via MAS/MAR
Akademin - representeras via rådets ordförande

 

uiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m