Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland är förlängt till och med 31 mars 2017. Just nu pågår en översyn av nuvarande avtal där ett första avtalsutkast presenterades i maj 2016 och beslutsprocessen påbörjas i november 2016 hos 50 parter. Det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland föreslås gälla från och med den 1 april 2017.


 Följ översynens arbetsprocess här


 

Nuvarande avtal är antaget av regionfullmäktige och ska också behandlas av respektive kommunfullmäktige i Västra Götaland.

Under januari 2013 har dokumenten för nuvarande avtal uppdaterats. 


 

Syftet med avtalet

Syftet med det nya avtalet är att underlätta samarbetet lokalt genom att det finns en tydlig ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården när det gäller patientgrupper där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt ansvar.

Patienten i fokus

Avtalet tydliggör hur ansvarsfördelningen ser ut men stryker också under att patientnyttan ska vara vägledande. Det innebär att en patient alltid ska få den vårdinsats som är nödvändig och aldrig får bli lidande för att parterna inte kommer överens. Ett ledord för patienten är kontinuitet. Man ska inte behöva byta huvudman vid tillfälliga förändringar i hälsotillståndet.

Vem ansvarar för vilken information

Respektive part har ansvar för att informera om avtalet inom sin organisation och att de som berörs av avtalet känner till innehållet. För verksamhetschefer inom hälso- och sjukvårdsområdet innebär det ett ansvar att både känna till avtalet och att kommunicera det till övriga medarbetare som berörs.

uiqt|wBpisiv5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mpisiv5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m