Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt sig bakom och ska tillämpa. Övriga överenskommelser och riktlinjer mellan huvudmännen inom hälso- och sjukvårdsområdet är underställda regleringen i Hälso- och sjukvårdsavtalet.


GÄLLANDE AVTAL: Hälso- och sjukvårdsavtal 2012-2016.pdf

Nuvarande avtal är förlängt och gäller till och med den 31 mars 2017.


Nytt avtal för beslut 2017

Inför ny avtalsperiod som inleds den 1 april 2017 har en gemensam översyn av nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal genomförts med fördjupad dialog och partsgemensam arbetsorganisation innefattande arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp samt politisk styrgrupp. Nedan avtal är ute för beslut hos 50 parter och föreslås gälla från och med den 1 april 2017.

Hälso_och_sjukvårdsavtalet_2017_beslut.pdf

Bilaga_Termer och begrepp.pdf

ÖK_Psykiatri_Missbruk_2017_beslut.pdf

Nyheter

Kontakt

Petteri Lackéus
Västra Götalandsregionen
0730-930 859
 

Sverker Andersson
Västkom
0709-119 006
 

uiqt|wBxm||mzq5tiksm}{H%vozmoqwv5{mxm||mzq5tiksm}{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmzsmz5ivlmz{{wvH%vi{|swu5{m{%vmzsmz5ivlmz{{wvH%vi{|swu5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m