Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Inför ny avtalsperiod som inleds den 1 april 2017 har en gemensam översyn av nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal genomförts med fördjupad dialog och partsgemensam arbetsorganisation innefattande arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp samt politisk styrgrupp.

Nuvarande avtal är förlängt och gäller till och med den 31 mars 2017. 

Nyheter

uiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmzsmz5ivlmz{{wvH%vi{|swu5{m{%vmzsmz5ivlmz{{wvH%vi{|swu5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m