Regionala åtgärdsförteckningar KVÅ

Åtgärdsförteckningarna uppdaterade för år 2016 med undantag av psykiatri och BUP, kommer senare.
Förteckning markerad med fet stil förändrad 2016. 

A B D E F G H I K L M N O P R S T U Y Ö 

A

Allergologi ver 9.0

Allmän onkologi och gynonkologi ver 11.0

Anestesi ver 9.0

Arbetsterapi ver 8.0

Arbetsterapi Närhälsan ver 2.6uppdaterad 2016-04-26

Audiologi ver 11.0

B

Barnverksamhet

Barn- och ungdomsallergologi ver 10.0

Barn- och ungdomsdiabetologi ver 10.0

Barn- och ungdomsendokrinologi ver 9.0

Barn- och ungdomskardiologi ver 9.0

Barn- och ungdomskirurgi brännskademottagning ver 10.0

Barn- och ungdomskirurgi pediatrisk nutrition ver 8.0

Barn- och ungdomskirurgi stomiterapeut ver 8.0

Barn- och ungdomskirurgi tarmterapeut ver 8.0

Barn- och ungdomskirurgi uroterapeut ver 9.0

Barn- och ungdomskirurgi ver 11.0

Barn- och ungdomsmedicin ver 10.0

Barn- och ungdomsneurologi m habilitering ver 9.0

Barn- och ungdomsortopedi ver 11.0

Barn- och ungdomspsykiatri ver 10.0

Barn- och ungdomsurologi ver 10.0

Barnonkologi ver 10.0

Barnreumatologi ver 10.0

Pediatrisk GE-hepatologi ver 10.0

Pediatriska lungsjukdomar ver 10.0

Pediatrisk njurmedicin ver 10.0

Blödnings- och koagulationsrubbningar ver 10.0

D

Diabetologi ver 9.0

E

Endokrinologi ver 9.0

Tillbaka upp på sidan 

F

Foniatri ver 8.0

G

Gastro-Enterologisk kirurgi ver 11.0

Geriatrik ver 10.0

Gynekologi - obstetrik ver 10.0

H

Handkirurgi ver 9.0

Hematologi ver 10.0

Hud- och könssjukdomar ver 9.0

I

Infektionssjukdomar ver 11.0

Internmedicin ver 11.0

K

Kardiologi ver 10.0

Kirurgi ver 11.0

Klinisk fysiologi ver 9.0

Kuratorsområdet ver 8.0

Kärlkirurgi ver 10.0

Tillbaka upp på sidan 

L

Logopedområdet ver 9.0

Lungsjukdomar ver 10.0

M

Medicinsk gastroenterologi hepatologi ver 11.0

Medicinska njursjukdomar ver 10.0

N

Neonatologi ver 9.0

Neurokirurgi ver 10.0

Neurologi ver 10.0

Nutritionsbehandling ver 8.0

O

Obesitasmottagning ver 8.0

Ortopedi ver 11.0

P

Palliativ vård ver 8.0

Plastikkirurgi ver 9.0

Psykiatri 2016 ver 0.1

Psykiatri - normalbesök
Psykiatri - normalvårdtillfälle

Psykologverksamhet ver 10.0

R

Rehabiliteringsmedicin ver 10.0

Reumatologi 10.0


Tillbaka upp på sidan

S

Sjukgymnastik sjukhus ver 8.0

Sjukgymnastik Närhälsan ver 3.5uppdaterad 2016-05-27

Smärtbehandling ver 11.0

T

Toraxkirurgi ver 10.0

Transplantationskirurgi ver 10.0

U

Urologi ver 10.0

Y

Yrkes- och miljömedicin ver 9.0

Ö

Ögonsjukdomar ver 10.0

Öron-näsa-halssjukdomar ver 9.0

Tillbaka upp på sidan 

 

uiqt|wBuwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m