Regionala åtgärdsförteckningar KVÅ

Åtgärdsförteckningarna uppdaterade för år 2017

Förteckning markerad med fet stil förändrad 2017 

A B D E F G H I K L M N O P R S T U Y Ö 

A

Allergologi ver 10.0

Allmän onkologi och gynonkologi ver 12.0

Anestesi ver 10.0

Arbetsterapi ver 9.0

Arbetsterapi Närhälsan ver 2.7

Audiologi ver 12.0

B

Barnverksamhet

Barn- och ungdomsallergologi ver 11.0

Barn- och ungdomsdiabetologi ver 11.0

Barn- och ungdomsendokrinologi ver 10.0

Barn- och ungdomskardiologi ver 10.0

Barn- och ungdomskirurgi brännskademottagning ver 10.0

Barn- och ungdomskirurgi pediatrisk nutrition ver 9.0

Barn- och ungdomskirurgi stomiterapeut ver 9.0

Barn- och ungdomskirurgi tarmterapeut ver 9.0

Barn- och ungdomskirurgi uroterapeut ver 10.0

Barn- och ungdomskirurgi ver 12.0

Barn- och ungdomsmedicin ver 11.0

Barn- och ungdomsneurologi m habilitering ver 10.0

Barn- och ungdomsortopedi ver 12.0

Barn- och ungdomspsykiatri ver 11.0

Barn- och ungdomsurologi ver 11.0

Barnonkologi ver 11.0

Barnreumatologi ver 11.0

Neonatologi ver 10.0

Pediatrisk GE-hepatologi ver 11.0

Pediatriska lungsjukdomar ver 11.0

Pediatrisk njurmedicin ver 11.0

Blödnings- och koagulationsrubbningar ver 11.0

D

Diabetologi ver 10.0

E

Endokrinologi ver 10.0

Tillbaka upp på sidan 

F

Foniatri ver 9.0

Fysioterapi/Sjukgymnastik Närhälsan VGR ver 3.6

G

Gastro-Enterologisk kirurgi ver 11.0

Geriatrik ver 11.0

Gynekologi - obstetrik ver 11.0

H

Handkirurgi ver 10.0

Hematologi ver 11.0

Hud- och könssjukdomar ver 10.0

I

Infektionssjukdomar ver 12.0

Internmedicin ver 12.0

K

Kardiologi ver 11.0

Kirurgi ver 12.0

Klinisk fysiologi ver 10.0

Kuratorsområdet ver 9.0

Kärlkirurgi ver 11.0

Tillbaka upp på sidan 

L

Logopedområdet ver 10.0

Lungsjukdomar ver 11.0

M

Medicinsk gastroenterologi hepatologi ver 12.0

Medicinska njursjukdomar ver 11.0

N

Neurokirurgi ver 11.0

Neurologi ver 11.0

Nutritionsbehandling ver 9.0

O

Obesitasmottagning ver 9.0

Ortopedi ver 12.0

P

Palliativ vård ver 8.0

Plastikkirurgi ver 10.0

Psykiatri 2017 ver 0.2

Psykiatri - normalbesök
Psykiatri - normalvårdtillfälle

Psykologverksamhet ver 11.0

R

Rehabiliteringsmedicin ver 11.0

Reumatologi 11.0


Tillbaka upp på sidan

S

Sjukgymnastik sjukhus ver 9.0

Sjukgymnastik Närhälsan se Fysioterapi/Sjukgymnastik Närhälsan

Smärtbehandling ver 12.0

T

Toraxkirurgi ver 11.0

Transplantationskirurgi ver 11.0

U

Urologi ver 11.0

Y

Yrkes- och miljömedicin ver 10.0

Ö

Ögonsjukdomar ver 11.0

Öron-näsa-halssjukdomar ver 10.0

Tillbaka upp på sidan 

 

uiqt|wBuwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m