Australien

Sverige och Australien har ett sjukvårdsavtal, en så kallad konvention. Nedan följer vad den reglerar:

Nödvändig vård / akut vård / akut tandvård

Medborgare från Australien har rätt till nödvändig / akut vård  samt akut tandvård i Sverige. Mödra- och förlossningsvård omfattas också. Patienten betalar samma patientavgift / vårdavgift som för bosatta. Giltigt australiskt pass ska uppvisas eller annat giltigt pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien. Kopia ska tas av pass och eventuell tillstånd. 

Planerad vård

Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Utlandssvenskar

Nödvändig vård / akut vård / akut tandvård

Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift. Giltigt pass ska uppvisas, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Planerad vård / planerad tandvård

Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Mer information

Hjälpmedel

Högkostnadsskydd

uiqt|wBkizqv5{%vmv{sH%vozmoqwv5{mkizqv5{%vmv{sH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m