Turkiet

Sverige och Turkiet har ett sjukvårdsavtal, en så kallad konvention. Nedan följer vad den reglerar:

Akut vård / akut tandvård

Patienten betalar hela vårdkostnaden själv (utomlänsavgift).

Planerad vård / planerad tandvård

Vid uppvisande av förhandstillstånd/betalningsförbindelse för planerad vård från Turkiet betalar patienten ingen patientavgift. Annars betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Observera att vid planerad tandvård betalar patienten hela vårdkostnaden.

Utlandssvenskar

Akut vård / akut tandvård

Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift. Giltigt pass ska uppvisas, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Planerad vård / planerad tandvård

Patienten betalar för öppen vård 6 x högsta slutenvårdsavgiften och för sluten vård 10 x högsta slutenvårdsavgiften. Patienten ska vara utflyttad från Västra Götaland, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Vid planerad tandvård betalar patienten hela vårdkostnaden.

Mer information

Hjälpmedel

Högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård

uiqt|wBkizqv5{%vmv{sH%vozmoqwv5{mkizqv5{%vmv{sH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m