Beslut Ordnat Införande

Här publiceras beslut om ordnat införande från och med 2008.

2017

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2017 etapp 1 (2017-02-22)

Beslut HSS § 28, 2017

2016

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2016 etapp 2 (2016-09-28)

Beslut
Beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)
Beredningsgruppens analys (läkemedel)

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2015 etapp 2/2016 etapp 1 (2016-03-02)

Beslut och beslutsunderlag

Beredningsgruppen analys - läkemedel

2015

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2016 etapp 2
Se beslut etapp 1 2016

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2015 etapp 1 (2015-06-17)
Beslut och beslutsunderlag

Konsekvensbeskrivning Lynparza

Beredningsgruppens analys läkemedel

 2014

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2014 etapp 2 (2014-12-17)
Beslut och beslutsunderlag
Beredningsgruppens analys läkemedel
Beredningsgruppens analys metoder
Beredningsgruppens analys kunskapsunderlag

Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C (2014-12-09) Separat beslut

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2014 etapp 1 (2014-08-26).

Beslut och beslutsunderlag
Beslutsunderlag Lemtrada (bilaga 1)
Beredningsgruppens analys läkemedel (bilaga 2)l
Beredningsgruppens analys metoder (bilaga 3)r
Beredningsgruppens analys kunskapsunderlag (bilaga 4)

 2013

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2013 etapp 2 (2013-12-18). Beslut, beslutsunderlag och beredningsgruppernas analyser

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2013 etapp 1 (2013-06-19). Beslut, beslutsunderlag och beredningsgruppernas analyser.

2012 - 2013

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2012 etapp 2. Tillägg vemurafinib (Zelboraf (2013-03-05) Beslut, beslutsunderlag

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2012-2013 etapp 2 (2012-12-19). Beslut

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2012-2013 etapp 1 (2012-06-19)

2011-2012

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2011-2012 etapp 2 (2012-02-08)

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2011-2012 etapp 1 (2011-06-08)

 2010-2011

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2010-2011 - Lucentis (ranibizumab) för behandling av nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME) (2011-04-20). 

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2010-2011 - etapp 2 (2010-10-13)

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2010-2011 - etapp 1 (2010-06-09)

  2009-2010

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2009-2010 etapp 2 (2009-12-16).

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2009-2010 etapp 1 (2009-06-24).

 2009

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer inför 2009 - etapp 2 (2008-12-17)

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2009 - etapp 1 (2008-09-02)

 2008

Särskild fördelning av resurser för nya läkemedel, nya indikationer m.m. inför budgetåret 2008 (2007-09-11)

Tilläggsbeslut (gemcitabin) - Särskild fördelning av resurser för nya läkemedel, nya indikationer för budgetåret 2008 (2008-03-06)

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m