Nätverket för Medicinsk Etik i västra Sverige

Nätverket har som syfte att stimulera till reflektion och diskussion inom hälso- och sjukvården när det gäller etiska frågeställningar och problem. Det är öppet för alla som har ett intresse för dessa frågor; hälso- och sjukvårdspersonal, forskare, politiker, patientorganisationer och allmänheten.

Våra seminarier

Nätverket arrangerar halvdagsseminarier (nätverksträffar) fyra gånger per år med olika teman/frågeställningar. Seminarierna inleds med några korta föreläsningar från olika perspektiv. Därefter genomförs gruppdiskussioner kring relaterade frågeställningar. Dagen avslutas med en gemensam sammanfattning.

Seminarierna är öppna och kostnadsfria, men antalet platser är begränsat och det krävs anmälan för att delta.

Seminarier 2017

Ett gemensamt seminarium  tillsammans med det Hälsoekonomiska Nätverket i Västsverige
Tid: torsdag 26 januari 2017.13.00 - 16.00
Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20 i Göteborg
Tema: Ordnat införande i Västra Götalandsregionen ur ett etiskt och hälsoekonomiskt perspektiv
Inbjudan med program

Länk till anmälan:
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/C474FFF0F7260BEAC12580520051D09A?OpenDocument

Information om  ordnat införande i Västra Götalandsregionen 

Kontakt

Ordförande i styrgruppen för nätverket
Cecilia Lundmark
Etiskt forum Sahlgrenska Universitetssjukhuset
e-post:  

 

Vill du bli medlem?

Om du vill bli medlem i nätverket och få inbjudan till seminarierna, mailar du Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård,  

Har du förslag på ämnen till våra seminarier?

Då är du välkommen att kontakta nätverkets ordförande
Cecilia Lundmark
 

Tidigare teman

Här kan du se vilka teman som nätverket har tagit upp på tidigare seminarier och eventuellt de presentationer som visats.

uiqt|wBkmkqtqi5t}vluizsH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5t}vluizsH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkmkqtqi5t}vluizsH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5t}vluizsH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m