Ledamöter i Program- och prioriteringsrådet

Peter Lönnroth, ordf. bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård

Christina Bergh, HTA-chef, HTA-Centrum, Västra Götalandsregionen

Lise-Lotte Risö Bergerlind, medicinsk rådgivare, enhetschef, enhet psykisk hälsa, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård

Tomas Bremholm, medicinsk rådgivare, avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård

Anders Carlqvist, enhetschef, enhet läkemedel och hjälpmedel, Koncernkontoret, koncernstab hälso-och sjukvård

Thomas Björk Eriksson, verksamhetschef, Regionalt Cancercentrum Väst

Karin Fröjd, medicinsk rådgivare, enhetschef, enhet kunskapsbaserad vård, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård

Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annette Trenge Jarlshammar, verksamhetschef, verksamhetsområde medicin (M1), Skaraborgs sjukhus

Krister Järbrink, medicinsk rådgivare, avdelning systemutveckling och strategier, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård

Claes Jönsson, verksamhetschef, Hybrid- och interventionsverksamheten, Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Magnus Kronvall, områdeschef, ledningskansliet, NU-sjukvården

Lars Sandman, professor, Högskolan i Borås

Monica Ericson-Sjöström, chefläkare, PVO-chef, Primärvården Södra Bohuslän

Kaarina Sundelin, bitr sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus

Anna Wallman, utvecklingsledare, enhet kunskapsbaserad vård, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m