Patientdatalagen

 

På denna webbplats får du information om arbetet med Västra Götalandsregionens anpassning till patientdatalagen och införandet av Nationell Patientöversikt i Västra Götaland.

Här kan du ladda ner dokument, finna relevanta länkar och hitta kontaktpersoner för olika projekt som baseras på patientdatalagen. Du kan också att hitta bl a tillämpningsanvisningar för verksamhetschefer och länkar till nyttigt utbildningsmaterial.

En möjlighet med ansvar

Patientdatalagen (2008)  ger vårdgivare inom landsting, kommunal samt privat hälso- och sjukvård, efter vissa förutsättningar, rätt att ta del av den information som finns i patientens journaler oavsett var patienten vårdats.

Med en samlad bild kan vårdens personal lättare komma fram till rätt medicinering, rätt behandling i rätt tid. Uppgifterna ska hanteras så att de underlättar vården av patienten och uppgifterna ska skyddas mot obehörig insyn. Patientdatalagen ska också stärka patientens intigritet, säkerhet och trygghet.

uiqt|wBuizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m