Expertgruppen för behörighetstilldelning

Expertgruppen har till uppgift att besluta i frågor som rör Västra Götalandsregionens tolkning av patientdatalagen när det gäller:

  • Behörighet
  • Spärr
  • Logg

Läs gärna mer om expertgruppens uppdrag i högerspalten.

 

uiqt|wBszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m