Kvalitetsregister

Nationella och regionala kvalitetsregister - 

Information till dig som arbetar i vården

Från 1 juli 2009 finns det i Patientdatalagen, 7 kap, bestämmelser om nationella och regionala kvalitetsregister som omfattar patientens rätt till information för personuppgifter som behandlats där. För att utveckla och säkra vårdens kvalitet har Västra Götalandsregionen valt att rapportera uppgifter till nationella och regionala kvalitetsregister.

 

Förbättrad kvalitet

Genom att vara med i nationella och regionala kvalitetsregister bidrar verksamheten till att förbättra vården. Ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten. Resultaten används i verksamhetens  förbättringsarbete och för att jämföra vården mellan olika sjukhus, vårdcentraler, tandläkarmottagningar, sjukhem och äldreboenden.

 

Sekretess

Patienten skyddas av sekretess. Patientens uppgifter i kvalitetsregistren är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

 

Information till patienten

Verksamheten har skyldighet att informera patienten vilka kategorier av mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut t ex för forskningsändamål. Patienten har också rätt att få veta om uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen. Patienten kan få sina uppgifter borttagna efter 1 juli 2009 eller tacka nej till att bli registrerad. Patienten har rätt att få information om vilka  uppgifter som registrerats i kvalitetsregistren.

uiqt|wB&szq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m